Autori

 • Andrášiová – Boťanská Lenka

  Akademická maliarka Lenka Andrášiová – Boťanská sa narodila v roku 1941 v Békéscsabe, jej rodičia sa z Maďarska presťahovali do Nových Zámkov. Vyštudovala vysokú školu výtvarných umení v Bratislave  na oddelení portrétnej a kompozičnej maľby u prof. Jána Mudrocha, prvého rektora VŠVU. Tvorivé rozpätie autorky predstavuje maľba, kresba a grafika. Inšpiráciu nachádza vo sfére spoločenského a individuálneho života, v prírodných krásach ale aj vo všednosti okolitých vecí. Lenka Andrášiová –...

 • Bartko Ondrej

  Slovenský výtvarník a pedagóg Ondrej Bartko, narodený v roku 1926 vo Važci, zomrel v roku 2011. Študoval na odd. kreslenia a maľovania SVŠT a na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Venoval sa maľbe, úžitkovej grafike. Maľbou sa usiloval tlmočiť svoj pohľad na svet. V jeho výtvarnom prejave možno nájsť niekoľko polôh, od figurálnej maľby až po abstraktnú maľbu založenú na pôsobení štruktúr. Skúmal možnosti rozličných výtvarných postupov, zameriaval sa najmä na problematiku farby. Vydal...

 • Beliš Jaroslav

  Slovenský výtvarník Jaroslav Beliš, narodený v roku 1956 v Kapušanoch pri Prešove. Vyštudoval Školu umeleckého priemyslu v Košiciach. Viedol keramickú dielňu v Bratislave. V súčasnosti sa venuje predovšetkým sklo-kolážam, ktoré buď zhotovuje v kombinácii s reprodukciami obrazov slávnych svetových maliarov, alebo nimi tvorí umelecké hodiny či iné objekty skrášľujúce priestor.

 • Berger Ladislav

  Akademický maliar Ladislav Berger, narodený v roku 1942 v Žiline. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Ladislava Čemického a profesora Jána Želibského na oddelení krajinárskehoa figurálneho maliarstva. Na výtvarnú scénu vstúpil na začiatku 70. rokov. Nadviazal na štúdijnú líniu figurálneho a krajinárskeho maliarstva a postupne kreoval svoj vlastný autorský program.

 • Bidelnica Daniel

  Akademický maliar Daniel Bidelnica, narodený v roku 1957 v Nitre. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby. Žije a tvorí v Bratislave. Okrem maľby sa trvale venuje voľnej grafike, art protisu, plastike, novým formám dizajnu a body paintingu. Všestranného výtvarníka charakterizuje presne vymedzená kompozícia, kontrast žiarivých farieb, pevne uchopená linka, geometria, náklonnosť k etnoumeniu.

 • Bidelnicová Mária

  Akademická maliarka Mária Bidelnicová, narodená v roku 1954 v Bratislave . Študovala Vysokej škole výtvarných umeni na Katedre reštaurovania v Bratislave. Pracovala ako reštaurátorka v reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie.  Svoju autorskú tvorbu začala postupne prezentovať doma i v zahraničí na mnohých kolektívnych aj samostatných výstavách.

 • Bobovská Zuzana

  Slovenská výtvarníčka Zuzana Bobovská, narodená v roku 1957 v Považskej Bystrici. Navštevovala Ľudovú školu umenia v Žiline u akademického maliara Juraja Šútovského, výtvarné kurzy pod vedením akademického maliara Júliusa Kollera a akademickej maliarky Kataríny Kuzmovej, taktiež súkromné štúdium v atelieri akademického maliara Dezidera Castiglioneho. Jej tvorba úzko súvisí so vzťahom k prírode, predovšetkým je to svet rastlín a stromov, ktorý ju inšpiruje najviac.

 • Bodnar Mykola

  Akademický maliar Mykola Bodnar, narodený v roku 1956 na Podkarpatskej Ukrajine. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Užhorode, neskôr na Akadémii výtvarných umení v Ľvove. Spočiatku žil a tvoril v Košiciach, teraz tvorí neďaleko Bratislavy. Venuje sa krajinomaľbe, maľbe architektúry a miest, ale taktiež aj abstraktnej maľbe, plnej energie a žiarivých farieb. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných sympózií a maliarskych plenérov.

 • Brunovský Albín

  Akademický maliar, grafik, ilustrátor Albín Brunovský, narodený v roku 1935 v obci Zohor, zomrel v roku 1997 v Bratislave. Po absolvovaní Umeleckej priemyselnej školy v Bratislave, pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky u profesora Vincenta Hložníka. Patril k najvýznamnejším slovenským výtvarníkom. Jeho tvorbu tvorili najmä voľná grafika, knižná ilustrácia, maľba, plagáty, návrhy poštových známok, bankovky a scénografia. Vytvoril množstvo...

 • Brunovský Daniel

  Akademický maliar Daniel Brunovský, narodený v roku 1959 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u prof. Kresilu, Vychlopena a Lehotskej. V roku 1984 absolvoval študijný pobyt na Academia di belle Arte v Ríme. Daniel Brunovský je predstaviteľom slovenskej postmoderny a umeleckej tvorbe sa venuje už viac ako štvrťstoročie.

 • Bubán Štefan

  Slovenský výtvarník Štefan Bubán narodený v roku 1932 v Pavlovciach nad Uhom. Študoval na výtvarnom odbore Vyššej pedagogickej školy v Prešove (1953-1955) a na Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave (1959 – 1964). Do roku 1990 bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a od r. 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej. V roku 2002 bol prijatý za člena výtvarnej skupiny Giuseppe de Nittis v Taliansku, od roku 2004 je členom Societe d´Artes v Paríži. Pôsobí v...

 • Bucher Miroslav

  Slovenský výtvarník Miroslav Bucher, narodený v roku 1950. Vyštudoval odbor monumentálna maľba v architektúre a scénografii na Umelecko-priemyselnej škole v Brne u profesora Coufala. Neskôr sa presťahoval do Košíc, kde pôsobil až do roku 1992.V tom čase sa zaoberal najmä keramikou a to drobnou, ako aj záhradnou a monumentálnou. Významná je v tom čase jeho výstavnícka tvorba a propagačná grafika. Pre Slovenské Technické múzeum a Východoslovenské múzeum v Košiciach vytvoril mnohé expozície a...

 • Čemický Ladislav

  Ladislav Čemický, narodený v roku 1909 v Liptovskom Mikuláši. Zomrel v roku 2000 v Stupave. Bol významný slovenský maliar, grafik a pedagóg. V rokoch 1929-1934 študoval na maďarskej umeleckej akadémii, v 30tych rokoch štúdijne cestoval po Európe, po II. svetovej vojne vyučoval na Vysokej škole výtvarných umeni v Bratislave. Stal sa členom umeleckej skupiny Generácia 1909. Výtvarník Ladislav Čemický zasvätil svoju tvorbu lyrickej krajinomaľbe, portrétnej a figurálnej maľbe. Svoj tvorivý...

 • Čepiššák Hubert

  Slovenský výtvarník Hubert Čepiššák, narodený v roku 1946 v Martine. Vyštudoval na katedre výtvarnej výchovy na UPJŠ v Prešove u prof. Bendíka a prof. Lehotského. Vysokoškolské magisterské študium výtvarníctva ukončil v roku 1970, postgraduálne v Brne. Vo svojej tvorbe, v ktorej dominuje olejomaľba, sa zaoberá témou krajiny, často inšpirovaný motívmi z ciest, figurálnou tvorbou, zátiším i motívom aktu. Venuje sa taktiež sakrálnej tvorbe.

 • Chrenková - Hofmanová Ľudmila

  Akademická maliarka Ľudmila Chrenková-Hofmanová, narodená v roku 1940 v Hornej Krupej, v rokoch 1967-1972 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Želibského a prof. Čemického. Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia. Inšpiračným zdrojom jej tvorby je predovšetkým príroda. Od začiatku umeleckej tvorby sa venovala tvorbe tapisérií, komornej maľbe a tvorbe diel do architektúry. Žije a tvorí neďaleko Bratislavy - v Ivanke pri...

 • Čutek Juraj

  Akademický sochár Juraj Čutek, narodený v roku 1957 v Žiline, syn zakladajúceho člena skupiny Galandovcov akademického sochára Antona Čuteka. Vyštudoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave u prof. Korkoša. Akademický titul získal na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe u prof. Malejovského a prof. Svobodu. Venuje sa prevažne komornej a monumentálnej plastike, tvorbe interiérov, ale tiež kreslí a maľuje. V jeho tvorbe majú významné postavenie hudba, pohyb, rýchlosť,...

 • Daniš Dušan

  Slovenský výtvarník Dušan Daniš, narodený v roku 1954 vo Zvolene. Absolvoval SUPŠ v Bratislave. V jeho tvorbe je možné vnímať neskonalý cit pre farby a detaily. Niekoľko rokov pôsobil v zahraničí: v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku a v USA. Prezentoval sa na mnohých výstavách doma aj v zahraniči: napr. v Ríme, Miláne, Štokholme, Budapešti, Paríži, Zürichu či New Yorku. V súčasnosti žije a tvori vo Zvolene.

 • Djuračka Martin

  Slovenský výtvarník Martin Djuračka, narodený v roku 1946 v Bratislave. Pochádza z rodiny popredného slovenského maliara a grafika Antona Djuračku. Maľba ako taká sa stala pevnou súčasťou jeho života, od šesťdesiatych rokov sa takmer výlučne venuje výtvarnej tvorbe. V jeho dielach výrazne prevažuje krajinomaľba, no venuje sa i zátišiu a portrétu. Maľuje a tvorí prevažne v plenéri. Večnou inšpiráciou mu sú prírodné krásy krajiny, rázovitý charakter slovenských osád a dedín, scenérie miest.

 • Dobozy Ľudovít

  Slovenský výtvarník Ľudovít Dobozy, narodený v roku 1920 v Michalovciach, zomrel v roku 1998 v Michalovciach. Študoval na Vysokej škole technickej a Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po zatvorení českých vysokých škôl v roku 1939 prešiel do Bratislavy, kde štúdium v roku 1943 ukončil. Ako stredoškolský profesor pôsobil na gymnáziu v Trenčíne a na učiteľskej akadémii v Michalovciach. Od roku 1966 do roku 1984 vyučoval na Gymnáziu Pavla Horova. Výtvarný talent Ľudovíta...

 • Dordevič Milivoje

  Srbský akademický maliar Milivoje Dordevič, narodený v roku 1937 v Pančeve. Vyštudoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Belehrade u prof. Jovana Kratochvíla a prof. Ilije Kolareviča. Zaoberal sa novinárstvom, filmovou scénografiou, kostýmovým návrhárstvom a návrhom plagátov. Pred viac ako 40 rokmi založil Umelecké združenie v Pančeve, ktorého je predsedom. Mal viac ako 35 samostatných výstav a taktiež sa zúčastnil mnohých medzinárodných výstav a sympózií. Je členom ULUS-u...

 • Dubay Orest ml.

  Akademický maliar Orest Dubay ml., narodený v roku 1954 v . Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho umeleckú dráhu charakterizuje grafická tvorba (serigrafia), maľba, počítačová grafika. Tvorí série sieťotlačí, neskôr koncom 80-tych rokov sa začína systematicky venovať olejomaľbe na plátne. To čo ho zaujalo v sieťotlači prenáša do olejomaľby a ďalej rozvíja. Taktiež tvorí prostredníctvom počítačovej grafiky. Orest Dubay ml. mal množstvo samostatných výstav doma i v...

 • Dubayová Ruth

  Akademická maliarka Ruth Dubayová, narodená v roku 1954. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, figurálnu maľbu a krajinársku kompozíciu u prof. Želibského. Venuje sa pastelu prípadne olejomaľbe s tematikou rodiny, detí, kvetov a krajiny, najmä z okolia Banskej Štiavnice. Pravidelne sa prezentuje na výstavách doma i v zahraničí. Spolu s manželom Orestom Dubayom ml. (patriacim medzi najvýznamnejších slovenských grafikov 20. storočia) žije a tvorí v Bratislave.

 • Duncsák Attila

  Slovenský výtvarník Attila Duncsák, narodený v roku 1940 v Užhorode. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Užhorode (odbor nástenné maliarstvo), následne na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Petrohrade na odbore umeleckého skla a keramiky. Od roku 1982 žije a tvorí v Košiciach. Venuje sa najmä komornej maľbe. Attila Duncsák nachádza bohatú inšpiráciu vo svete divadla či cirkusu. Bábky, masky a maškary sú metaforickým vyjadrením tragédie i komédie ľudského života.  Stal sa...

 • Ďuricová Milena

  Slovenská výtvarníčka Milena Ďuricová, narodená v roku 1961 v Hlohovci. Študovala na PF v Nitre, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova. Postgraduálne štúdium v odbore Teória vyučovania výtvarnej výchovy ukončila v roku 1987. Do aktívneho výtvarného života vstúpila v roku 2001. Nosnou témou jej tvorby je ženský svet v rôznych podobách, situáciách, a náladách, doplnený inšpiráciami zo sveta flóry a fauny. Doteraz svoje diela prezentovala na 19 autorských výstavách na...