Autori

 • Andrášiová – Boťanská Lenka

  Akademická maliarka Lenka Andrášiová – Boťanská sa narodila v roku 1941 v Békéscsabe, jej rodičia sa z Maďarska presťahovali do Nových Zámkov. Vyštudovala vysokú školu výtvarných umení v Bratislave  na oddelení portrétnej a kompozičnej maľby u prof. Jána Mudrocha, prvého rektora VŠVU. Tvorivé rozpätie autorky predstavuje maľba, kresba a grafika. Inšpiráciu nachádza vo sfére spoločenského a individuálneho života, v prírodných krásach ale aj vo všednosti okolitých vecí. Lenka Andrášiová –...

 • Bartko Ondrej

  Slovenský výtvarník a pedagóg Ondrej Bartko, narodený v roku 1926 vo Važci, zomrel v roku 2011. Študoval na odd. kreslenia a maľovania SVŠT a na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Venoval sa maľbe, úžitkovej grafike. Maľbou sa usiloval tlmočiť svoj pohľad na svet. V jeho výtvarnom prejave možno nájsť niekoľko polôh, od figurálnej maľby až po abstraktnú maľbu založenú na pôsobení štruktúr. Skúmal možnosti rozličných výtvarných postupov, zameriaval sa najmä na problematiku farby. Vydal...

 • Beliš Jaroslav

  Slovenský výtvarník Jaroslav Beliš, narodený v roku 1956 v Kapušanoch pri Prešove. Vyštudoval Školu umeleckého priemyslu v Košiciach. Viedol keramickú dielňu v Bratislave. V súčasnosti sa venuje predovšetkým sklo-kolážam, ktoré buď zhotovuje v kombinácii s reprodukciami obrazov slávnych svetových maliarov, alebo nimi tvorí umelecké hodiny či iné objekty skrášľujúce priestor.

 • Berger Ladislav

  Akademický maliar Ladislav Berger, narodený v roku 1942 v Žiline. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Ladislava Čemického a profesora Jána Želibského na oddelení krajinárskehoa figurálneho maliarstva. Na výtvarnú scénu vstúpil na začiatku 70. rokov. Nadviazal na štúdijnú líniu figurálneho a krajinárskeho maliarstva a postupne kreoval svoj vlastný autorský program.

 • Bidelnica Daniel

  Akademický maliar Daniel Bidelnica, narodený v roku 1957 v Nitre. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby. Žije a tvorí v Bratislave. Okrem maľby sa trvale venuje voľnej grafike, art protisu, plastike, novým formám dizajnu a body paintingu. Všestranného výtvarníka charakterizuje presne vymedzená kompozícia, kontrast žiarivých farieb, pevne uchopená linka, geometria, náklonnosť k etnoumeniu.

 • Bidelnicová Mária

  Akademická maliarka Mária Bidelnicová, narodená v roku 1954 v Bratislave . Študovala Vysokej škole výtvarných umeni na Katedre reštaurovania v Bratislave. Pracovala ako reštaurátorka v reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie.  Svoju autorskú tvorbu začala postupne prezentovať doma i v zahraničí na mnohých kolektívnych aj samostatných výstavách.

 • Bobovská Zuzana

  Slovenská výtvarníčka Zuzana Bobovská, narodená v roku 1957 v Považskej Bystrici. Navštevovala Ľudovú školu umenia v Žiline u akademického maliara Juraja Šútovského, výtvarné kurzy pod vedením akademického maliara Júliusa Kollera a akademickej maliarky Kataríny Kuzmovej, taktiež súkromné štúdium v atelieri akademického maliara Dezidera Castiglioneho. Jej tvorba úzko súvisí so vzťahom k prírode, predovšetkým je to svet rastlín a stromov, ktorý ju inšpiruje najviac.

 • Brunovský Albín

  Akademický maliar, grafik, ilustrátor Albín Brunovský, narodený v roku 1935 v obci Zohor, zomrel v roku 1997 v Bratislave. Po absolvovaní Umeleckej priemyselnej školy v Bratislave, pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky u profesora Vincenta Hložníka. Patril k najvýznamnejším slovenským výtvarníkom. Jeho tvorbu tvorili najmä voľná grafika, knižná ilustrácia, maľba, plagáty, návrhy poštových známok, bankovky a scénografia. Vytvoril množstvo...

 • Brunovský Daniel

  Akademický maliar Daniel Brunovský, narodený v roku 1959 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u prof. Kresilu, Vychlopena a Lehotskej. V roku 1984 absolvoval študijný pobyt na Academia di belle Arte v Ríme. Daniel Brunovský je predstaviteľom slovenskej postmoderny a umeleckej tvorbe sa venuje už viac ako štvrťstoročie.

 • Bubán Štefan

  Slovenský výtvarník Štefan Bubán narodený v roku 1932 v Pavlovciach nad Uhom. Študoval na výtvarnom odbore Vyššej pedagogickej školy v Prešove (1953-1955) a na Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave (1959 – 1964). Do roku 1990 bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a od r. 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej. V roku 2002 bol prijatý za člena výtvarnej skupiny Giuseppe de Nittis v Taliansku, od roku 2004 je členom Societe d´Artes v Paríži. Pôsobí v...

 • Bucher Miroslav

  Slovenský výtvarník Miroslav Bucher, narodený v roku 1950. Vyštudoval odbor monumentálna maľba v architektúre a scénografii na Umelecko-priemyselnej škole v Brne u profesora Coufala. Neskôr sa presťahoval do Košíc, kde pôsobil až do roku 1992.V tom čase sa zaoberal najmä keramikou a to drobnou, ako aj záhradnou a monumentálnou. Významná je v tom čase jeho výstavnícka tvorba a propagačná grafika. Pre Slovenské Technické múzeum a Východoslovenské múzeum v Košiciach vytvoril mnohé expozície a...

 • Čepiššák Hubert

  Slovenský výtvarník Hubert Čepiššák, narodený v roku 1946 v Martine. Vyštudoval na katedre výtvarnej výchovy na UPJŠ v Prešove u prof. Bendíka a prof. Lehotského. Vysokoškolské magisterské študium výtvarníctva ukončil v roku 1970, postgraduálne v Brne. Vo svojej tvorbe, v ktorej dominuje olejomaľba, sa zaoberá témou krajiny, často inšpirovaný motívmi z ciest, figurálnou tvorbou, zátiším i motívom aktu. Venuje sa taktiež sakrálnej tvorbe.

 • Chrenková - Hofmanová Ľudmila

  Akademická maliarka Ľudmila Chrenková-Hofmanová, narodená v roku 1940 v Hornej Krupej, v rokoch 1967-1972 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Želibského a prof. Čemického. Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia. Inšpiračným zdrojom jej tvorby je predovšetkým príroda. Od začiatku umeleckej tvorby sa venovala tvorbe tapisérií, komornej maľbe a tvorbe diel do architektúry. Žije a tvorí neďaleko Bratislavy - v Ivanke pri...

 • Čutek Juraj

  Akademický sochár Juraj Čutek, narodený v roku 1957 v Žiline, syn zakladajúceho člena skupiny Galandovcov akademického sochára Antona Čuteka. Vyštudoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave u prof. Korkoša. Akademický titul získal na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe u prof. Malejovského a prof. Svobodu. Venuje sa prevažne komornej a monumentálnej plastike, tvorbe interiérov, ale tiež kreslí a maľuje. V jeho tvorbe majú významné postavenie hudba, pohyb, rýchlosť,...

 • Daniš Dušan

  Slovenský výtvarník Dušan Daniš, narodený v roku 1954 vo Zvolene. Absolvoval SUPŠ v Bratislave. V jeho tvorbe je možné vnímať neskonalý cit pre farby a detaily. Niekoľko rokov pôsobil v zahraničí: v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku a v USA. Prezentoval sa na mnohých výstavách doma aj v zahraniči: napr. v Ríme, Miláne, Štokholme, Budapešti, Paríži, Zürichu či New Yorku. V súčasnosti žije a tvori vo Zvolene.

 • Djuračka Martin

  Slovenský výtvarník Martin Djuračka, narodený v roku 1946 v Bratislave. Pochádza z rodiny popredného slovenského maliara a grafika Antona Djuračku. Maľba ako taká sa stala pevnou súčasťou jeho života, od šesťdesiatych rokov sa takmer výlučne venuje výtvarnej tvorbe. V jeho dielach výrazne prevažuje krajinomaľba, no venuje sa i zátišiu a portrétu. Maľuje a tvorí prevažne v plenéri. Večnou inšpiráciou mu sú prírodné krásy krajiny, rázovitý charakter slovenských osád a dedín, scenérie miest.

 • Dordevič Milivoje

  Srbský akademický maliar Milivoje Dordevič, narodený v roku 1937 v Pančeve. Vyštudoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Belehrade u prof. Jovana Kratochvíla a prof. Ilije Kolareviča. Zaoberal sa novinárstvom, filmovou scénografiou, kostýmovým návrhárstvom a návrhom plagátov. Pred viac ako 40 rokmi založil Umelecké združenie v Pančeve, ktorého je predsedom. Mal viac ako 35 samostatných výstav a taktiež sa zúčastnil mnohých medzinárodných výstav a sympózií. Je členom ULUS-u...

 • Dubay Orest ml.

  Akademický maliar Orest Dubay ml., narodený v roku 1954 v . Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho umeleckú dráhu charakterizuje grafická tvorba (serigrafia), maľba, počítačová grafika. Tvorí série sieťotlačí, neskôr koncom 80-tych rokov sa začína systematicky venovať olejomaľbe na plátne. To čo ho zaujalo v sieťotlači prenáša do olejomaľby a ďalej rozvíja. Taktiež tvorí prostredníctvom počítačovej grafiky. Orest Dubay ml. mal množstvo samostatných výstav doma i v...

 • Dubayová Ruth

  Akademická maliarka Ruth Dubayová, narodená v roku 1954. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, figurálnu maľbu a krajinársku kompozíciu u prof. Želibského. Venuje sa pastelu prípadne olejomaľbe s tematikou rodiny, detí, kvetov a krajiny, najmä z okolia Banskej Štiavnice. Pravidelne sa prezentuje na výstavách doma i v zahraničí. Spolu s manželom Orestom Dubayom ml. (patriacim medzi najvýznamnejších slovenských grafikov 20. storočia) žije a tvorí v Bratislave.

 • Duncsák Attila

  Slovenský výtvarník Attila Duncsák, narodený v roku 1940 v Užhorode. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Užhorode (odbor nástenné maliarstvo), následne na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Petrohrade na odbore umeleckého skla a keramiky. Od roku 1982 žije a tvorí v Košiciach. Venuje sa najmä komornej maľbe. Attila Duncsák nachádza bohatú inšpiráciu vo svete divadla či cirkusu. Bábky, masky a maškary sú metaforickým vyjadrením tragédie i komédie ľudského života.  Stal sa...

 • Ďuricová Milena

  Slovenská výtvarníčka Milena Ďuricová, narodená v roku 1961 v Hlohovci. Vyštudovala výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Nitre. V začiatkoch svojho výtvarného pôsobenia tvorí pre seba a svojich priateľov a známych, neskôr oslovuje galérie a začína tvoriť pre širšiu verejnosť. Od roku 2001 aktívne vstupuje do výtvarného života a od roku 2005 pracuje ako umelec v slobodnom povolaní. Mala viacero samostatných výstav po celom Slovensku. V súčasnosti žije a tvorí v horných Zeleniciach pri...

 • Eckhardtová Renáta

  Akademická maliarka Renáta Eckhardtová, narodená v roku 1964 v Novej bani. Študovala na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave. Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre reštaurovania umelecko-historických pamiatok v odbore maľba  u prof. Balažovičovej a doc. Meszárošovej. Venuje sa voľnej maliarskej a textilnej tvorbe.

 • Efendiev Eldar

  Ukrajinský akademický maliar, narodený v roku 1946 v meste Baku (Azerbajdžan). V roku 1972 vyštudoval Štátny inštitút aplikovaného a dekoratívneho umenia v Ľvove (Ukrajina). Členom národného zväzu výtvarných umelcov Ukrajiny sa stal v roku 1979.

 • Fridrichová Silvia

  Slovenská výtvarníčka Silvia Fridrichová, narodená v roku 1944. Absolvovala vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre u profesora Jeleňáka. Vstup do profesionálneho výtvarného života v 70-tych rokoch je začiatkom autorkinej umeleckej tvorivosti. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe kvetín, doménou sú kvetinové zátišia. Stvárňuje prírodné zákutia, architektúru rôznych svetových historických miest, portréty. Popredné miesto zaberá figurálna kompozícia. Autorkine diela sa...