Zoznam diel autora: Berger Ladislav

Akademický maliar Ladislav Berger, narodený v roku 1942 v Žiline. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Ladislava Čemického a profesora Jána Želibského na oddelení krajinárskehoa figurálneho maliarstva. Na výtvarnú scénu vstúpil na začiatku 70. rokov. Nadviazal na štúdijnú líniu figurálneho a krajinárskeho maliarstva a postupne kreoval svoj vlastný autorský program. Krajina v človeku a človek v krajine je v podaní Ladislava  Bergera unikátna.V jeho tvorbe nájdeme aj odkaz o svetle aj tieni našej doby, o človeku formovanom, ale najmä deformovanom súčasnosťou. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. V sučasnosti žije a tvorí v Žiline.