Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Dielo Michalovce s. r. o., so sídlom: Námestie osloboditeľov 24, Michalovce, IČO: 44553021 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľ internetového portálu

Dielo Michalovce s. r. o., so sídlom: Námestie osloboditeľov 24, Michalovce, IČO: 44553021 DIČ: 2022737068, neplatca DPH. Prevádzka: Námestie osloboditeľov 24, Michalovce
Telefón: +421 56 6425332
Email: info@galeriadielo.sk
Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055 / 6220 781
fax č.: 055 / 6224 547

https://www.soi.sk
 

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je Návrhom kúpnej zmluvy a samotná Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením Kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a s nimi aj súhlasí v plnom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak ako bolo uvedené v čase objednávky, adekvátne tovar zabaliť a odoslať v dohodnutej lehote. Tovar, ktorý máme skladom posielame max. do 48 hodín (vrámci pracovných dní) od realizovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru, alebo v dôsledku nemožnosti získania objednaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom, za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do 15 pracovných dní, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, taktiež za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci berie na vedomie možné farebné odchýlky jednotlivých farebných odtieňov prezentovaných diel na stránke, oproti originálu (skreslenie môže nastať pri odlišnom farebnom nastavení monitora, zobrazovacej schopnosti zariadenia a pod.).

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky bude kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín od realizácie objednávky, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Je nevyhnutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Ak ste za objednávku zaplatili, uveďte prosím číslo účtu na ktoré Vám vrátime do 15 pracovných dní peniaze, alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom.

Spôsob platby

Pre všetok tovar platí cena, ktorá je zobrazená na stránke www.galeriadielo.sk v čase objednávania tovaru. Na stránke si pri objednávke tovaru môžete vybrať z nasledovných spôsobov platby:

Platba platobnou kartou  - bezpečný a rýchly spôsob platby prostredníctvom služby CardPay - platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.  Uvedené platobné karty môžu byť vydané ktoroukoľvek bankovou inštitúciou.

Platba bankovým prevodom - pri platbe je potrebné vždy uviesť číslo Vašej objednávky ako variabilný symbol. Platbu môžete realizovať na základe zálohovej faktúry doručenej na Vašu emailovú adresu jedným zo spôsobov: 
1. prevodom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou. 
2. vkladom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou. 

Internet bankingom (Tatra banka)  - spôsob platby prostredníctvom služby TatraPay - komfortný a rýchly spôsob nákupu.

Dobierka - objednávku Vám pošleme Vami preferovaným spôsobom (Poštový kuriér, Toptrans kuriér) na Vami zvolenú dodaciu adresu. Za objednávku platíte až pri preberaní tovaru. Dobierkou je možné platiť do celkovej sumy nákupu 1.000,- EUR.

Platba v hotovosti - platí len pri osobnom odbere - v kamennej predajni vrámci pracovného času.

Doručenie zásielky

Pri objednávke tovaru si kupujúci vyberá spôsob doručenia. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov, cena poštovného však zostáva bezo zmeny. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra alebo z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Pri preberaní balíka od dopravcu skontrolujte starostlivo obal zásielky. Akékoľvek prípadné poškodenie obalu (diery, šrámy, pokrčené rohy atď.) hláste prosím vodičovi prepravnej spoločnosti a nechajte si zapísať stav balíka do preberacieho protokolu. Po prevzatí skontrolujte doručenú zásielku. Kým sa nepresvedčíte, že nedošlo k poškodeniu tovaru, nezbavujte sa obalu v ktorom tovar dorazil. Pri nezachovaní pôvodného obalu nie je možné prípadnú škodu posúdiť a reklamovať u dopravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Reklamácia zásielky u dopravcu je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Doručenie zásielky realizujeme prostredníctvom dvoch prepravných spoločností a to:

Slovenská pošta – Expres kuriér - Zásielka je zvyčajne doručená do nasledujúceho pracovného dňa od odoslania. O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom. Cena dobierky je 1,20 €. Ceny prepravy sa odvíjajú od hmotnosti zásielky (cena prepravy je vrátane poistenia zásielky do sumy 1.000,- EUR):

od 0 do 1 kg                5,50 EUR

od 1 do 2 kg                5,60 EUR

od 2 do 3 kg               5,80 EUR

od 3 do 5 kg               6,20 EUR

od 5 do 10 kg              7,10 EUR

od 10 do 15 kg             8,00 EUR

od 15 do 20 kg            9,30 EUR

od 20 do 25 kg           10,20 EUR

od 25 do 30 kg           11,20 EUR

Pri objednávke nad 500,- EUR je preprava zásielky zdarma.

Toptrans - kuriérska služba - Zásielka je zvyčajne doručená do nasledujúceho pracovného dňa od odoslania. O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom. Cena dobierky je 1,20 €. Ceny prepravy sa odvíjajú od hmotnosti zásielky (cena prepravy je vrátane poistenia zásielky do sumy 30.000,- EUR):

od 0 do 0,5 kg             5,50 EUR

od 0,5 do 5 kg             6,60 EUR

od 5 do 15 kg               8,70 EUR

od 15 do 30 kg            11,90 EUR

Pri objednávke nad 500,- EUR je preprava zásielky zdarma.

Objednávku je možné vyzdvihnúť aj osobne v kamennej predajni vrámci pracovného času. Kontakt a informácie o otváracích hodinách nájdete na stránke https://galeriadielo.sk/info/kontakt-4.

Záruka a reklamácie

Kupujúci je povinný dodané umelecké dielo prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 3 dní predávajúceho informovať o prípadných zistených vadách. Oznámenie musí kupujúci vykonať písomne alebo e-mailom v lehote do 2 dní od prevzatia umeleckého diela. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.

Na spotrebný tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom - to je 24 mesiacov.

Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 10.00 - 16.00 hod na telefónnom čísle 056 / 6425332, e-mailom: info@galeriadielo.sk, alebo poštou.

K reklamácii je vo nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení diela, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škodu z neodborného používania, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje záruka. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci písomne kontaktuje predávajúceho kde uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal a to v nepoškodenom stave. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo  poškodený), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu predávajúcemu, ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Z kúpnej ceny, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa:

1.1            Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade ak je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu  a e-mailovú adresu.

1.2            Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“) poskytuje osobné údaje v rozsahu bodu 1.1 predávajúcemu Dielo Michalovce s.r.o, Námestie osloboditeľov 24, 071 01 Michalovce, IČO: 44 553 021 (ďalej ako „predávajúci“) dobrovoľne, na účel plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvného a predzmluvného vzťahu, resp. splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (predaj a doručenie tovaru).  Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.  

 1.3            Predávajúci spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel vystavenie daňového dokladu, identifikácie zákazníka, potvrdenia objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru, registrácie na internetovom obchode a podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na účel informovania o zvýhodnených ponukách. Na účel objednania a kúpy tovaru sa kupujúci môže registrovať na webovom sídle predávajúceho www.galeriadielo.sk.

 1.4            Osobné údaje zákazníka podľa bodu 1.1 predávajúci poskytne na účel dodania tovaru spoločnosti:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124

TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01, Nitra, IČO: 36 703 923

 1.5            Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na účel marketingu (zasielanie reklamných a propagačných materiálov) na základe súhlasu zákazníka. Zákazník vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel marketingu zakliknutím políčka „Prihlásiť sa k odberu noviniek“ pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu www.galeriadielo.sk.  Predávajúci spracúva na tento účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa.  Zákazník udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely marketingu na obdobie 10 rokov.

 Predávajúci na základe súhlasu zákazníka, ktorý svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrí pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu www.galeriadielo.sk a to zakliknutím políčka „Prijímať špeciálne ponuky našich partnerov“ poskytne osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa tretej strane na účel marketingu (zasielanie reklamných a propagačných materiálov).  Zákazník udeľuje súhlas so spracúvaním a poskytovaním svojich osobných údajov tretej strane na účely marketingu na obdobie 10 rokov.

Osobné údaje budú poskytnuté týmto tretím stranám:   ----

 1.6            Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou u predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

 1.7           Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa  na stránke www.galeriadielo.sk.

 1.8           Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v odseku 1.3. týchto obchodných podmienok.

 1.9            Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s § 6 zákona o ochrane osobných údajov a dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov, osobné údaje spracúva v súlade s dobrými mravmi a výlučne na účel, na ktorý boli získané. Pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1.10           Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov od predávajúceho vyžadovať informácie:

-       či sú alebo nie sú osobné údaje o zákazníkovi spracúvané,

-       vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1, písm. a až e) druhý až šiesty bod, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovaní operácií,

-       vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získali osobné údaje na spracovanie

-       opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-       likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

-       likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

-       blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

  1.11           Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad má právo u prevádzkovateľa namietať

-         spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez je súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

-         využívanie osobných údajov uvedených v § 10 písmena d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

-         poskytovania osobných údajov uvedených v § 10 odsek 3 písmena d) na účely priameho marketingu.

-         spracúvaniu osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f), alebo g)

-         ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia  metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.

Zároveň Vám predávajúci dáva na vedomie, že osobné údaje kupujúceho na účely priameho marketingu bez súhlasu zákazníka nespracúva!

 1.12           Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak zákazník nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

 1.13           Žiadosť zákazníka podľa odseku 1.10 a 1.11 vybaví predávajúci bezplatne alebo vybaví bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 1.10  a  1.11  najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 1.14           Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje zákazníka na účel uvedený v odseku 1.2 týchto podmienok prostredníctvom sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124

TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01, Nitra, IČO: 36 703 923

1.15           Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
  „Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v odseku 1.5 týchto podmienok prevádzkovateľovi spoločnosti Dielo Michalovce s.r.o., so sídlom: Námestie osloboditeľov24, 071 01 Michalovce, IČO: 44 553 021. Tento súhlas udeľujem na základe informácií podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, poskytnutých predajcom v rozsahu obchodných podmienok, zverejnených na internetovej stránke www.galeriadielo.sk“.

 

Verzia 01/16 - Obchodné podmienky sú platné od  01. 04. 2016 do odvolania. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.