Zoznam diel autora: Bubán Štefan

Slovenský výtvarník Štefan Bubán, narodený v roku 1932 v Pavlovciach nad Uhom. Študoval na výtvarnom odbore Vyššej pedagogickej školy v Prešove (1953-1955) a na Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave (1959 – 1964). Do roku 1990 bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a od r. 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej. V roku 2002 bol prijatý za člena výtvarnej skupiny Giuseppe de Nittis v Taliansku, od roku 2004 je členom Societe d´Artes v Paríži. Pôsobí v Trebišove a venuje sa komornej maľbe. Majster Štefan Bubán získal množstvo domacich aj medzinárodných ocenení.

V rokoch 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 vystavoval na medzinárodnej výstave Jesenný salón v Paríži, kde v r. 2007 a 2008 bol vyhodnotený z 500 umelcov z celého sveta medzi 50-tich najúspešnejších. V roku 2008 Asociácia výtvarného umenia v Japonsku ho začlenila do vydanej medzinárodnej ročenky. Na medzinárodnej výstave Intersalón AJV 2008 v Českých Budějoviciach mu bola udelená „Cena za celoživotné dielo“ za výnimočné koloristické kvality celoživotného diela. V roku 2010 Grand Prix na 3. Medzinárodnom bienále maľby a plastiky krajín V 4 v Trebišove. 2010 – strieborná medaila M. R. Štefánika z príležitosti 65. výročia SNP. V roku 2012 - Cena Košického samosprávnneho kraja za rok 2012 z príležitosti životného jubilea.
Od roku 2008 vystavuje v budove EÚ Berlaymont Summa Artis Brussels. Vystavoval na 70 samostatných výstavách a 278 kolektívnych výstavách na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Taliansku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku, Belgicku, Rusku, Maďarsku, Izraeli, Bulharsku, Rumunsku, Kube, Cypre, Egypte, Španielsku, Ukrajine, Uzbekistane, Japonsku, Srbsku, Senegali a v ďalších krajinách.