Zoznam diel autora: Bodnar Mykola

Akademický maliar Mykola Bodnar, narodený v roku 1956 na Podkarpatskej Ukrajine. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Užhorode, neskôr na Akadémii výtvarných umení v Ľvove. Spočiatku žil a tvoril v Košiciach, teraz tvorí neďaleko Bratislavy. Venuje sa krajinomaľbe, maľbe architektúry a miest, ale taktiež aj abstraktnej maľbe, plnej energie a žiarivých farieb. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných sympózií a maliarskych plenérov.