Drevorezby

Rezbárstvo je umelecko-remeselná činnosť, pri ktorej je zo základného materiálu (dreva) odoberaná jeho časť za účelom plastického zobrazenia (reliéf, socha, ornament,…). Charakteristickým pracovným úkonom je rez, ktorý je vykonávaný rezbárskym nožom alebo rezbárskym dlátom. V súvislosti s rezbárstvom sa však akceptujú aj iné formy obrábania dreva ako napr. pílenie, brúsenie, puncovanie. Výrobky, ktoré ponúkame na predaj, sú vyrábané z kvalitných materiálov, sú vyrezávané z reziva lipy a javora, prípadne dubu.