Zoznam diel autora: Ďuricová Milena

Slovenská výtvarníčka Milena Ďuricová, narodená v roku 1961 v Hlohovci. Vyštudovala výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Nitre. V začiatkoch svojho výtvarného pôsobenia tvorí pre seba a svojich priateľov a známych, neskôr oslovuje galérie a začína tvoriť pre širšiu verejnosť. Od roku 2001 aktívne vstupuje do výtvarného života a od roku 2005 pracuje ako umelec v slobodnom povolaní. Mala viacero samostatných výstav po celom Slovensku. V súčasnosti žije a tvorí v horných Zeleniciach pri Hlohovci.