Zoznam diel autora: Djuračka Martin

Slovenský výtvarník Martin Djuračka, narodený v roku 1946 v Bratislave. Pochádza z rodiny popredného slovenského maliara a grafika Antona Djuračku. Maľba ako taká sa stala pevnou súčasťou jeho života, od šesťdesiatych rokov sa takmer výlučne venuje výtvarnej tvorbe. V jeho dielach výrazne prevažuje krajinomaľba, no venuje sa i zátišiu a portrétu. Maľuje a tvorí prevažne v plenéri. Večnou inšpiráciou mu sú prírodné krásy krajiny, rázovitý charakter slovenských osád a dedín, scenérie miest. Výtvarné diela Martina Djuračku sa nachádzajú v zbierkach galérií na Slovensku, ale i v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí (Česko, Rakúsko, Maďarsko, USA, Rusko, Kanada, Nemecko, Chorvátsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Holansko, Španielsko). V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.