Zoznam diel autora: Bidelnica Daniel

Akademický maliar Daniel Bidelnica, narodený v roku 1957 v Nitre. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby pod vedením docenta Ivana Vychlopena a docentky Eugénie Lehotskej. Žije a tvorí v Bratislave. Okrem maľby sa trvale venuje voľnej grafike, art protisu, plastike, novým formám dizajnu a body paintingu. Všestranného výtvarníka Dana Bidelnicu charakterizuje presne vymedzená kompozícia, kontrast žiarivých farieb, pevne uchopená linka, geometria, náklonnosť k etnoumeniu. Usporiadal viac ako 130 výstav. Vystavoval nie len na Slovensku, ale aj v Prahe, Budapešti, Krakove, Varšave, Viedni, Paríži, Ríme, Aténach, Riu de Janeiru, Vancouri, Káhire či v mnohých ďalších mestách vo svete. Jeho diela sú v mnohých galeriách, múzeách, ale aj súkromných zbierkách doma i v zahraničí.