Zoznam diel autora: Bobovská Zuzana

Slovenská výtvarníčka Zuzana Bobovská, narodená v roku 1957 v Považskej Bystrici. Navštevovala Ľudovú školu umenia v Žiline u akademického maliara Juraja Šútovského, výtvarné kurzy pod vedením akademického maliara Júliusa Kollera a akademickej maliarky Kataríny Kuzmovej, taktiež súkromné štúdium v atelieri akademického maliara Dezidera Castiglioneho. Jej tvorba úzko súvisí so vzťahom k prírode, predovšetkým je to svet rastlín a stromov, ktorý ju inšpiruje najviac. Venuje sa olejomaľbe, pastelom a netkanej tapisérii - artprotis. Pravidelne sa zúčastňuje krajinárskych plenérov a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej.