Zoznam diel autora: Bartko Ondrej

Slovenský výtvarník a pedagóg Ondrej Bartko, narodený v roku 1926 vo Važci, zomrel v roku 2011. Študoval na odd. kreslenia a maľovania SVŠT a na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Venoval sa maľbe, úžitkovej grafike. Maľbou sa usiloval tlmočiť svoj pohľad na svet. V jeho výtvarnom prejave možno nájsť niekoľko polôh, od figurálnej maľby až po abstraktnú maľbu založenú na pôsobení štruktúr. Skúmal možnosti rozličných výtvarných postupov, zameriaval sa najmä na problematiku farby. Vydal autorskú publikáciu Farba a jej použitie. Vzťah k rodnému kraju – spomienky, minulost a súčasnosť tvorili emocionálnu a intelektuálnu identitu autorovej osobnosti a jeho umeleckého diela.