Zoznam diel autora: Čutek Juraj

Akademický sochár Juraj Čutek, narodený v roku 1957 v Žiline, syn zakladajúceho člena skupiny Galandovcov akademického sochára Antona Čuteka. Vyštudoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave u prof. Korkoša. Akademický titul získal na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe u prof. Malejovského a prof. Svobodu. Venuje sa prevažne komornej a monumentálnej plastike, tvorbe interiérov, ale tiež kreslí a maľuje. V jeho tvorbe majú významné postavenie hudba, pohyb, rýchlosť, či technické vynálezy, rád stvárňuje harlekýnov, pierotov a muzikantov. Svoje nezameniteľlné a výnimočné diela vystavoval na Slovensku, v Čechách, vo Švajčiarsku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Izraeli. Akademický sochár Juraj Čutek patrí k najosobitejším slovenským výtvarníkom svojej generácie. Za rok 2017 sa stal laureátom Krištáľového krídla v úseku výtvarné umenie.