Zoznam diel autora: Dordevič Milivoje

Srbský akademický maliar Milivoje Dordevič, narodený v roku 1937 v Pančeve. Vyštudoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Belehrade u prof. Jovana Kratochvíla a prof. Ilije Kolareviča. Zaoberal sa novinárstvom, filmovou scénografiou, kostýmovým návrhárstvom a návrhom plagátov. Pred viac ako 40 rokmi založil Umelecké združenie v Pančeve, ktorého je predsedom. Mal viac ako 35 samostatných výstav a taktiež sa zúčastnil mnohých medzinárodných výstav a sympózií. Je členom ULUS-u (Udruženja likovnih umetnika Srbije - Združenia výtvarných umelcov Srbska).