Kontaktné informácie

Kontakty
Tel.: +421 905 317 056
E-mail: info@galeriadielo.sk
 
Fakturačné údaje
Dielo Michalovce s. r. o.
Námestie osloboditeľov 24,  071 01 Michalovce
IČO: 44553021,     DIČ: 2022737068
Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka č: 22942/V, oddiel: Sro
 
Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2943461020 / 1100
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4346 1020
BIC/SWIFT: TATRSKBX
 
Kamenná predajňa je od 31. 12. 2023 natrvalo ZATVORENÁ !!!   

V prípade potreby, po telefonickom dohovore, je možnosť pozrieť si ponúkané diela v našich interných priestoroch.

Ďakujeme za pochopenie.
 
kontakt pre potreby stretnutia: 0905 317 056
Námestie osloboditeľov 24                           
071 01 Michalovce                                      
Slovensko    

 

 
Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547