Autori

 • Krivoš Rudolf

  Akademický maliar Rudolf Krivoš, narodený v roku 1933 v Tisovci. Vyštudoval na VŠVU v Bratislave na Oddelení figurálnej maľby u profesora Jána Mudrocha. V roku 1956 bol prijatý za člena Zväzu slovenských výtvarných umelcov a bol spoluzakladajúcim členom skupiny Galandovcov.  Osobitosť tvorby Rudolfa Krivoša je charakterizovaná originálnou výtvarnou formou. Jeho obľúbené sú farby zeme s použitím rozličných štruktúr v kombinácii s pieskom. Dominantným motívom je nanovo objavujúca sa ľudská...

 • Krivošová Tatiana

  Slovenská výtvarníčka Tatiana Krivošová, narodená v roku 1966 v Košiciach. Navštevovala ZUŠ u akademickej maliarky Balšiankovej a SUPŠ u akademického maliara Čičváka. Z diel Tatiany Krivošovej cítiť jemnosť, nehu i tajomnosť. Spoznajte aj vy krásu, ktorú autorka namaľovala možno práve pre Vás.

 • Ksenzsighová Emília Esther

  Slovenská výtvarníčka Emília Esther Ksenzsighová sa aktívnej tvorbe venuje niekoľko rokov, patrí medzi strednú generáciu slovenských výtvarníkov. Vo svojich obrazoch rada stvárňuje dedinské motívy, ktoré sú nostalgickou spomienkou na jednoduchý aj keď ťažký život na dedine. Zároveň sa snaží zachovať pre budúcnosť krásu ľudovej architektúry, ktorá sa s rozvojom našej dediny neodvratne vytráca. Ďalšou témou jej obrazov sú kvety. Farebnosť a rozmanitosť tvarov poskytujú množstvo námetov a...

 • Kuľhavý Záboj Bohuslav

  Slovenský výtvarník Záboj Bohuslav Kuľhavý, narodený v roku 1937 v Závažnej Porube. Profesionálne sa vzdelával v ateliéroch popredných umelcov skupiny Mikuláša Galandu. Študoval súkromne u zakladateľa moderného slovenského umenia Martina Benku . Do slovenského výtvarného umenia vstúpil na začiatku 60. rokov dvadsiateho storočia a ako jeden z prvých presadzoval na Slovensku postmoderné maliarstvo - možno ho považovať za jeho hlavného predstaviteľa u nás. V priebehu svojej tvorby sa...

 • Laluha Milan

  Akademický maliar Milan Laluha sa narodil v roku 1930 v Tekovských Lužanoch. V rokoch 1950-1955 vyštudoval na VŠVU v Bratislave. Bol zakladajúcim členom skupiny Galandovcov. Pôsobil v Dolnej Mičinej, Martine a neskôr aj v Bratislave. Počiatočné pôsobenie v Mičinej ho ovplyvnilo v celej jeho tvorbe, ktorú aj výtvarne zobrazoval. V Laluhovej tvorbe  bola silnou téma dediny a človeka, rad zobrazoval dedinu v rôznych podobách, domy, stromy, zátišia, ženy a mužov, koscov a hrabačky.

 • Lauková Eva

  Slovenská výtvarníčka Eva Lauková, narodená v roku 1948 v Bratislave. Navštevovala Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov pod vedením akademického maliara Júliusa Kollera neskôr pod vedením akademickej maliarky Kataríny Kuzmovej. Vo svojej tvorbe olejom, pastelom a inými technikami zachytáva čaro prírody, krajiny a kvetov. Venuje sa aj artprotisu. Svoje diela vystavovala na samostatných výstavách na Slovensku a zúčastnila sa aj kolektívnych výstav v zahraničí.

 • Leško Ján

  Akademický sochár Ján Leško, narodený v roku 1954 v Trebišove. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sochársku prípravku u prof. Snopeka a odbor design u doc. Schotera a doc. Bilkoviča. V súčasnosti žije a tvorí v Trebišove. Jeho sochárske diela zdobia mnohé námestia, budovy a kúty Slovenska.  V poslednom čase sa venuje aj komornej plastike.

 • Lešková - Bubánová Lena

  Slovenská výtvarníčka Lena Lešková - Bubánová, narodená v roku 1963 v Trebišove. V roku 1986 absolvovala UPJŠ v Prešove, žije a pracuje v Košiciach. Venuje sa kresbe, maľbe, grafike. Vystavovala v USA, Japonsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Maďarsku a mnohých iných krajinách. V roku 1977 získala v Japonsku na medzinárodnej súťažnej výstave Kutani International Decorative Ceramicks Fair v kategórii dizajnu hlavnú cenu - Gold Prize. Do súťaže sa vtedy prihlásilo takmer 3000...

 • Lešková Eva

  Slovenská výtvarníčka Eva Lešková sa venuje maľbe, textilnej tapisérii a fotografii, ale prezentovala sa aj zbierkou poézie, ktorá sa stala súčasťou nášho umeleckého života. Vyštudovala výsokú školu UPJŠ v Prešove. Z lásky k poézii sa vyznala v zbierke básní Srdce je blbec /2007/. Rovnako ako vo výtvarnej tvorbe i poézii vstupuje do sveta kontrastov medzi mužom a ženou, odhaľuje aj generačné protiklady, teda témy, s ktorými bytostne zrástla. Súčasnú výtvarnú tvorbu autorky môžeme nazvať...

 • Majoroši Ladislav

  Slovenský výtvarník Ladislav Majoroši, narodený v roku 1951 v Michalovciach. Študoval výtvarnú výchovu na UPJŠ v Prešove.Venuje sa najmä voľnej maľbe. Zdrojom inšpirácií sa sa pre autora stal človek, príroda a krásy Spiša. Ladislav majoroši žije a tvorí v Ľubici. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých kolektívnych a samostatných vystavách na Slovensku ale aj v zahraničí.

 • Makara Štefan

  Slovenský výtvarník Štefan Makara, narodený v roku 1925 v Ložíne, zomrel v roku 2005 v Košiciach. Popri maľovaní pracoval najprv krátko ako učiteľ, neskôr dva roky študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Petra Matejku a prof. Ladislava Čemického. Študoval taktiež u významného maliara J. T. Moussona. Za výsledky svojej dlhoročnej maliarskej tvorby dostal titul Zaslúžilý umelec. Bol taktiež učiteľom, zaoberal sa aj teóriou výtvarného umenia, pracoval ako scenárista či...

 • Marček Peter

  Slovenský výtvarník Peter Marček, narodený v roku 1943 v Žiline. Od roku 1964 študoval architektúru na SVŠT v Bratislave. Počas štúdií si kresbu zdokonaľoval u prof. Antala, taktiež navštevoval krúžky u akad. maliarky Slavinskej, Rudolfa Mošku a výtvarníka Scherhaufera. Ako člen Združenia výtvarníkov sa zúčastňoval mnohých výstav na Slovensku. Jeho tvorba bola prezentovaná na Slovensku, v Európe a USA. V súčasnosti žije a tvorí v Trenčíne.  

 • Markus Mária

  Akademická maliarka Mária Markus, narodená v Prešove. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, maľbu u profesora akad. maliara J. Bergera a design u profesora akad. sochára F. Buriana., taktiež na akadémii krásnych umení v Saint Etiene vo Francúzsku. Prezentuje sa na samostatných výstavách a tak isto sa pravidelne zúčastňuje aj mnohých spoločných výstav doma i v zahraničí.

 • Medvecká Mária

  Akademická maliarka Mária Medvecká, narodená v roku 1914 v obci Medvedzie pri Tvrdošíne, zomrela v roku 1987 v Bratislave. Bola významná slovenská maliarka. Pochádzala zo šľachtického rodu, študovala na Pedagogickej akadémii v Bratislave. Po 2. sv. vojne pokračovala v štúdiu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a v Prahe u profesora Želibského. Po štúdiách tvorila na rodnej Orave. Ako maliarka sa venovala figurálnej, krajinárskej a portrétnej tvorbe. Bola autorkou návrhu na bankovku v...

 • Mihaľko Milan

  Slovenský výtvarník Milan Mihaľko, narodený v roku 1938 v Brekove, zomrel v roku 1998 taktiež v Brekove. Študoval na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove v rokoch 1960-1965. Po jej ukončení pracoval v Chemlone Humenné ako grafik a návrhár, neskôr sa stáva maliarom v slobodnom povolaní. Venoval sa komornej tvorbe, grafike a úžitkovej maľbe. Tematicky sa Milan Mihaľko venoval najmä krajine a žene, ako objektu krásna.

 • Mitrová Marcela

  Mgr. art. Marcela Mitrová, narodená v roku 1975 v Sobranciach. Vyštudovala na SUPŠ v Košiciach v odbore propagačná grafika, následne na VŠVU v Bratislave na odbore komornej maľby u prof. Jána Bergera. Zúčastnila sa niekoľkých individuálnych i kolektívnych výstav v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Hanušovciach nad Topľou.

   

 • Mlynárčik Emil

  Slovenský výtvarník Emil Mlynárčik, narodený v roku 1960 vo Vernári, absolvoval MFF UK v Bratislave. Od roku 1992 je výtvarníkom v slobodnom povolaní, dnes žije a tvorí v Hôrke pri Poprade. Venuje sa realistickej krajinomaľbe, zachytáva prevažne miesta zo svojho okolia a malebnosť prírody, ktorú dobre pozná. Nech sa páči, objavte krásu, ktorú autor zvečnil možno práve pre Vás.

 • Mocáková Jarmila

  Slovenská maliarka, narodená v roku 1934 vo Vinnom. Výtvarné vzdelanie získala u prof. Karla Součka na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Pôsobila ako docentka pri zakladaní Katedry dizajnu VŠT v Košiciach. Jej obrazy s výraznou reliéfnou lyrikou sú zastúpené v mnohých zbierkach na Slovensku, USA, Švajčiarsku, Nemecku, Velkej Británii a Austrálii.

 • Moško Ladislav

  Slovenský výtvarník Ladislav Moško, narodený v roku 1938 v Nemšovej. S výtvarným umením je spätý od študijných čias na vysokej škole. Bol jedným zo zakladajúcich členov galérie Miloša Alexandra Bazovského. Ladislav Moško sa vo svojej tvorbe sa zameriava na slovenskú krajinu a dedinu v jej pôvodnej kráse a čistote sledujúc premeny ročných období. Druhou tématickou oblasťou sú jeho komorné zátišia, príznačné majstrovskou a príťažlivou kompozíciou.

 • Mucha František

  Slovenský výtvarník, muzikant, spevák a fotograf František Mucha, narodený v roku 1947 v Žiline. Všestranný umelec František Mucha patrí už roky medzi najznámejšie i najpopulárnejšie osobnosti Terchovej. Vyrastal v osade Pod Rozsutcom a už odmalička ho lákal spev a maľovanie. Cesta Františka Muchu k vlastnej výtvarnej tvorbe bola kľukatá a zložitá. No prešli roky a uznávaný muzikant a spevák sa stihol vyprofilovať aj výtvarne. Výrazne prekročil rámec, hranice a kontext rodiska, čím ponúkol...

 • Muška Pavol

  Akademický maliar Pavol Muška, narodený v roku 1949 v Čiernom Brode. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umeni u prof. Dezidera Millyho, prof. Oresta Dubaya a doc. Jána Matejku. Koncom 90-tych rokov bol generálnym riaditeľom Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Venuje sa maľbe, monumentálne a dekoratívnej tvorbe. Tvorí akvarely, artprotisy, počítačovú grafiku, má uvoľnený rukops a najmä bohatú farebnosť.

 • Pacalaj Ivan

  Slovenský ikonopisec Ivan Pacalaj, narodený v roku 1965 v Žiari nad Hronom, kde žije a pracuje. Ikonopisectvu sa venuje od roku 1989, profesionálne od roku 1994. Za toto obdobie vytvoril stovky originálnych ikon (podľa kánonu je každá rukou písaná ikona originál). Pri práci vychádza zo základov byzantského a gréckeho ikonopisectva, ale aj zo štúdia ostatných škôl. Pracuje tradičnou technikou maľby temperou na drevenú dosku šepsovanú glejokriedovým šepsom, pri zlatení používa lístkové...

 • Piačka Igor

  Akademický maliar Igor Piačka, narodený v roku 1962 v Třebíči. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. V rokoch 1987-1988 študoval na Academie Royale des Beaux Arts v Bruseli (profesor Philippe Maes). Od roku 1990 do roku 2003 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, viedol kurz figurálnej kresby na katedre grafiky. Roku 1999 bol pozvaný zúčastniť sa na medzinárodnom...

 • Piačková Júlia

  Akademická maliarka Júlia Piačková, narodená v roku 1961 v Hlohovci. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u doc. Milana Rašu, prof. Elvíry Antalovej, prof. Igora Rumanského. Učila odborné výtvarné predmety umeleckých keramikov, učí na Základnej umeleckej škole Eugeňa Suchoňa v Pezinku. Júlia Piačková je výtvarníčka, ilustrátorka, autorka známkovej tvorby a exibris.