Ťapák Ján

Akademický sochár Ján Ťapák - patrí medzi najvýznamnejších slovenských sochárov súčasnosti. Narodil sa v roku 1962 v Bratislave. V rokoch 1978-1982 študoval odbor rezbárstvo na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, následne v rokoch 1983-1989 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov J. Kulicha a L. Snopeka. Venuje sa predovšetkým sochárskej tvorbe, ale aj maľbe, kresbe a grafike. Od roku 1990 realizoval celý rad samostatných výstav a zúčastnil sa na mnohých kolektívnych výstav doma i v zahraničí (najmä v Rakúsku, v Nemecku, v Českej republike a v Maďarsku). Vytvoril architektonické diela, napríklad v Hannoveri či dokonca v africkom Nairobi. Ján Ťapák a jeho diela patria medzi súčasnú slovenskú špičku.