Autori

 • Rappensbergerová - Jankovičová Naďa

  Akademicka maliarka Naďa Rappensbergerová - Jankovičová, narodená v roku 1936 v Kokave nad Rimavicou. Vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka, získala prvú cenu na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie. Už niekoľko desaťročí je výraznou súčasťou slovenského výtvarného umenia ako grafička a ilustrátorka.

 • Rogovský Mikuláš

  Akademický maliar Mikuláš Rogovský, narodený v roku 1923 v Uliči na východnom Slovensku, zomrel v roku 2002 v Košiciach. Študoval na gymnáziu v Michalovciach. Výtvarne sa vzdelával na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1944-1949) pod vedením prof. Gustáva Mallého, Jána Mudrocha a Dezidera Millyho. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Strážskom, neskôr sa usadil v Košiciach. Po krátkom pôsobení ako scénický výtvarník v Štátnom divadle v Košiciach sa od roku...

 • Roskoványi Štefan

  Akademický maliar Štefan Roskoványi, narodený v roku 1946 v Košiciach, zomrel v roku 2002 v Košiciach. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave portrétnu maľbu u profesora Ladislava Čemického a krajinárstvo a figurálne maliarstvo u profesora Jána Želibského. Po návrate do Košíc pôsobil ako pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu a od roku 1984 ako umelec v slobodnom povolaní. Bol laureátom výtvarnej Ceny Martina Benku za rok 1986. Obrazy Štefana Roskoványiho majú...

 • Rothenstein - Kolčáková Karin

  Slovenská výtvarníčka Karin Rothenstein - Kolčáková, narodená v roku 1976 v Dolnom Kubíne. V roku 2000 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v odbore voľná textilná tvorba. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na VŠVU. Preferuje jednoduchú alebo kolorovanú kresbu, tiež sa venuje i štrukturálnej maľbe. Fascinuje ju štruktúra, plasticita, pohráva sa s rôznymi otlačkami textilných artefaktov, čipiek a pod.

 • Sárogh Štefan

  Akademický maliar  Štefan Sárogh, narodený v roku 1960 v Dunajskej Strede, zomrel v roku 2018. Študoval  na UPJŠ v Prešove u doc. Ivana Šafranka, Júliusa Hegyessiho, na  Akademii výtvarných umení v Budapešti u prof. Pataya Lászla, Loranda Jánosa. Štefan Sárogh sa od roku 1995 venuje voľnej tvorbe, komornej a momumentálnej maľbe. Mal množstvo samostatných výstav: Budapešť, Košice, Kráľovský Chlmec, Bratislava, Tokyo, Gettysburg,  Washington, Osaka, Ankara, Philadelphia, Sand Castle, ale aj...

 • Sekela Dušan

  Akademický maliar Dušan Sekela, narodený v roku 1955 v Medzilaborciach. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach a následne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie monumentálnej maľby u profesorov Elvíry Antalovej, Róberta Dúbravca, Jána Želibského, Dezidera Castliglioneho a Ivana Vychlopena. Venuje sa komornej maľbe v ktorej zdôrazňuje predovšetkým dekoratívne a koloristické hodnoty maľby.

 • Sekelová Silvia

  Slovenská výtvarníčka  Mgr.art. Silvia Sekelová, narodená v roku 1976 v Bratislave. Vyštudovala na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre grafiky u doc. Vojtecha Kolenčíka a taktiež na  Akadémii výtvarných umení v Krakove. Venuje sa najmä maľbe a grafike. Je členka Spolku voľných výtvarných umelcov a Umeleckej besedy slovenskej.

 • Seliga Vojtech

  Slovenský výtvarník Vojtech Seliga, narodil sa  v roku 1913 v dedinke Vyšné Opátske neďaleko Košíc, zomrel v roku 2004. Vyštudoval gymnázium a neskôr učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. Pôsobil vo Vranove nad Topľou, kde mal v roku 1940 prvú samostatnú výstavu. Neskôr pôsobil v Košiciach. Veľkou mierou sa zaslúžil o vznik Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach, na ktorej vykonával pedagogickú prax do roku 1982.  Venoval sa najmä krajinomaľbe, avšak mal blízko aj...

 • Smolák Andrej

  Akademický maliar Andrej Smolák, narodený v roku 1953 v Humennom. Vyštudoval výtvarnú výchovu na UPJŠ v Prešove, absolvoval niekoľko štúdijných pobytov v zahraničí, absolvoval mimoriadne štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Venuje sa komornej maľbe, akvarelovým krajinám a portrétom. Jeho činorodú tvorbu inšpirujú najmä príroda, krajina, kvety, ale aj žena, ako objekt krásna. Andrej Smolák je laureátom Svetovej ceny Salvadora Dalího, Európskej ceny Franza Kafku, Ceny Európskej únie...

 • Suhecki Tomislav

  Srbský akademický maliar Tomislav Suhecki je jedným z najznámejších mien v srbskej umeleckej scéne. Ak by sme sa snažili definovať jeho smer, bol by to expresionizmus. Od roku 1980 sa stal členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny. Mal cez 50 samostatných výstav a zúčastnil sa viac ako 250 skupinových výstav doma aj v zahraničí.

 • Svaljavčik Vasiľ

  Ukrajinský akademický maliar Vasiľ Svaljavčik pochadza zo zakarpatského regiónu. Zaslúžilý umelec Vasiľ Svaljavčik, držiteľ cien Jozefa Bokšaya a Adalberta Erdélyiho, svoje diela okrem Ukrajiny a Slovenska vystavoval aj v Nemecku a Poľsku.  V tvorbe obľubuje najmä zátišie, krajiny a portréty.

 • Švikruha Jozef

  Slovenský výtvarník Jozef Švikruha, narodený v roku 1943 v Trebichave pri Bánovciach nad Bebravou. Absolvoval štúdium maľby v ateliéri doc. Ľudovíta Jelenáka na Pedagogickej fakulte v Nitre. Je členom Umeleckej besedy slovenskej. Základom jeho maliarskej tvorby je malebná krajna Oravy, Liptova a Turca, kde nachádza motívy - typické baladické prvky slovenskej krajiny. Jej atmosféru pretvára do pôsobivého farebného výrazu a mierne ju štylizuje. Ďalším žánrovým okruhom sú zátišia a kompozície...

 • Szmutková - Wagenhoferová Viktória

  Slovenská výtvarníčka Viktória Szmutková - Wagenhoferová Tomášiková sa narodila r. 1927 v Maďarsku – Pacsony, zomrela v roku 2003. Výtvarné umenie vyštudovala u Eugena Nevana a Eugena Lehotského (1951 - 1954 ). Detstvo a mladosť strávila v Kapušanoch. Neskôr sa odsťahovala do Košíc, kde dlho žila a tvorila. Tu sa stala aj známou maliarkou. Pôsobila ako učiteľka výtvarnej výchovy. Učila na LŠU a Pedagogickom gymnáziu v Rožňave. Vystavovala na rôznych miestach na Slovensku a v Maďarsku.

 • Ťapák Ján

  Akademický sochár Ján Ťapák - patrí medzi najvýznamnejších slovenských sochárov súčasnosti. Narodil sa v roku 1962 v Bratislave. V rokoch 1978-1982 študoval odbor rezbárstvo na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, následne v rokoch 1983-1989 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov J. Kulicha a L. Snopeka. Venuje sa predovšetkým sochárskej tvorbe, ale aj maľbe, kresbe a grafike  a jeho diela patria medzi súčasnú slovenskú špičku.

 • Veľká Jarmila

  Akademická maliarka Jarmila Veľká, narodená v roku 1953 v Bratislave. Študovala na Akadémii krásnych umení v Krakove v ateliéri prof. Wlodzimierza Buczka – komornú maľbu a v ateliéri prof. Janiny Krauppe-Świderskej monumentálnu maľbu. Venuje sa maľbe a ilustrácií pre deti. Diela Jarmily Veľkej možno nájsť vo viacerých umeleckých zbierkach. Má za sebou celý rad samostatných výstav doma i v zahraničí, absolvovala taktiež množstvo medzinárodných maliarskych sympózií.

 • Vida Marián

  Slovenský výtvarník Marián Vida, narodený v roku 1949 v Handlovej. Absolvent odborných súkromých štúdií. Umeniu sa profesionálne venuje už viac ako 35 rokov a v súčasnosti patrí medzi uznávaných a úspešných slovenských autorov. Je členom Umeleckej besedy Slovenska, Slovenskej výtvarnej únie, francúzskej asociácie umelcov “A7” a talianskeho združenia umelcov domu Danteho Alighieriho vo Florencii. Má za sebou desiatky autorských výstav doma i v zahraničí.

 • Walach Pawel

  Český výtvarník Pawel Walach, narodený 2. februára 1942 v Smiloviciach v Českej republike. Študoval na konzervatóriu v Ostrave, ktoré ukončil v roku 1977. Je námestníkom poľského Združenia výtvarných umelcov v Českej republike. Vyrástol v horalskej oblasti. Autor vo svojich dielach často zobrazuje ľudovú tvorbu, či postavy v ľudových krojoch. Na jeho obrazoch vidíme tiež ľudovú architektúru a Beskydskú krajinu, ktorá autorovi prirástla k srdcu. Zúčastnil sa mnohých výstav najmä v Českej...

 • Zámečníková Ingrid

  Akademická maliarka, ilustrátorka Ingrid Zámečníková, narodená  v roku 1958 v Bratislave. Výtvarné vzdelanie získala v rokoch   1973 - 1983  na Strednej škole umeleckého priemyslu u profesora Rudolfa Filu a na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri profesora Albína Brunovského. Od roku 1985 - 1992 žila v Grécku. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave. Zúčastnila sa množstva samostatných i kolektívnych výstav doma i v zahraničí.

 • Ždiňáková Nadežda

  Akademická maliarka, narodená v Bardejove v roku 1952. Vyštudovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v rokoch 1973-1978. Do roku 2006 žila a tvorila v Košiciach, Zomrela v roku 2015. Venovala sa komornej a monumentálnej maľbe. Základom jej inšpiračného okruhu je predovšetkým téma ľudskej postavy, v menšej miere tlmočí aj svoj maliarsky záujem o krajinu. Prezentovala sa na viacerých samostatných výstavách a zúčastnila sa početných kolektívnych prehliadok.

 • Žilíková - Sládeková Terézia

  Akademická maliarka, vyštudovala na VŠVU v Bratislave pod vedením národného umelca Ladislava Čemického a prof. Jána Želibského. V jej tvorbe je dominantná maľba, venuje sa však i tapisérii, reštaurovaniu a písaniu poézie.

 • Zimka Ondrej

  Akademický maliar Ondrej Zimka, narodený v roku 1937 v Turzovke na Kysuciach. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v odbore užitá grafika u profesorov Petra Matejku a Juraja Chovana. Ondrej Zimka veľmi rád maľuje svoje príbehy na drevo. Využíva nielen prirodzenú krásu a vlastnosti prírodného materiálu, ale aj jeho nedostatky - pukliny, sluky, diery, nerovnosti, ktoré bezprostredne zakomponuje do namaľovaného obrazu. Samotný materiál v jeho prípade zohráva až symbolickú...

 • Zmeták Ernest

  Akademický maliar Ernest Zmeták, narodený v roku 1919 v Nových Zámkoch. Zomrel v roku 2004 v Bratislave. Bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor, zakladateľ Spolku umelcov a priateľov grafiky. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, kde študoval v oddelení monumentálnej maľby. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pôsobil v rokoch 1949 až 1952 ako asistent Ľudovíta Fullu, neskôr bol umelcom v slobodnom povolaní. Okrem maľby, kresby, ilustrácií a grafiky...