Račko Arpád

Akademický sochár Arpád Račko, narodený v roku 1930 v Szolnoku v Maďarsku, je slovenským sochárom. Vyštudoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, u profesora Jana Laudu, kde vďaka talentu dostáva naviac „čestný rok“ pôsobenia. Na jeho tvorbu malo vplyv dielo českých sochárov Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursu. Osvojené zo študií si na Slovensko prináša najmä princípy plastickej tvorby, schopnosť umeleckej metafory a dobré základy sochárskeho remesla. Vo svoje tvorivej práci sa venuje najmä figurálnej plastike, portrétom, drobnej plastike, reliéfom ale aj veľkým dielam komponovaných do architektonických vzťahov. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Maratónec na námestí Maratónu mieru v Košiciach a taktiež socha erbu mesta Košice. Majster Arpád Račko žije a tvorí v Košiciach. Svoju prácu prezentoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí. S tvorbou Arpáda Račka sa môžete stretnúť v najvýznamnejších slovenských galériách a múzeách, ale aj v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Kanade, USA, Rusku, Poľsku, Švajčiarsku, Anglicku, Švédsku či Nemecku. Jeho plastikami boli obdarení napr. Václav Havel, Alexander Kwasniewski či Hillary Clintonová.