Zoznam diel autora: Čepiššák Hubert

Slovenský výtvarník Hubert Čepiššák, narodený v roku 1946 v Martine. Vyštudoval na katedre výtvarnej výchovy na UPJŠ v Prešove u prof. Bendíka a prof. Lehotského. Vysokoškolské magisterské študium výtvarníctva ukončil v roku 1970, postgraduálne v Brne. Podnikol niekoľko zahraničných študijných a pracovných ciest : Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Argentína, Mexiko, Chorvátsko, Rakúsko. Od roku 1979 pracuje v slobodnom povolaní ako výtvarník. Vo svojej tvorbe, v ktorej dominuje olejomaľba, sa zaoberá témou krajiny, často inšpirovaný motívmi z ciest, figurálnou tvorbou, zátiším i motívom aktu. Osobitnú časť tvorí sakrálna tvorba, ktorá reflektuje autorov duchovný svet v konfrontácií s dnešnou realitou. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a International Assotiation of Art. Okrem tvorby, ktorá sa nachádza na Slovensku, časť jeho diel rozširuje zbierky zberateľov v mnohých európskych krajinách, i na Americkom kontinente - v Argentíne, Mexiku, USA a Kanade. V súčasnosti žije a tvorí v Košiciach.