Autori

 • Eckhardtová Renáta

  Akademická maliarka Renáta Eckhardtová, narodená v roku 1964 v Novej bani. Študovala na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave. Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre reštaurovania umelecko-historických pamiatok v odbore maľba  u prof. Balažovičovej a doc. Meszárošovej. Venuje sa voľnej maliarskej a textilnej tvorbe.

 • Efendiev Eldar

  Ukrajinský akademický maliar, narodený v roku 1946 v meste Baku (Azerbajdžan). V roku 1972 vyštudoval Štátny inštitút aplikovaného a dekoratívneho umenia v Ľvove (Ukrajina). Členom národného zväzu výtvarných umelcov Ukrajiny sa stal v roku 1979.

 • Fridrichová Silvia

  Slovenská výtvarníčka Silvia Fridrichová, narodená v roku 1944. Absolvovala vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre u profesora Jeleňáka. Vstup do profesionálneho výtvarného života v 70-tych rokoch je začiatkom autorkinej umeleckej tvorivosti. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe kvetín, doménou sú kvetinové zátišia. Stvárňuje prírodné zákutia, architektúru rôznych svetových historických miest, portréty. Popredné miesto zaberá figurálna kompozícia. Autorkine diela sa...

 • Galko Anton

  Akademický maliar Anton Galko, narodený v roku 1928 v Šoporni. Študoval na Vysokej škole výtvarných umeni Bratislava u prof. Mudrocha a na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Sychru. Vo svojich dielach sa zaoberá najmä monumentálnou a komornou maľbou. Inšpiráciu hľadá najmä v prírode. Spolu so svojou manželkou, akademickou maliarkou Annou Galkovou, žije a tvorí v Bratislave. Svoju tvorbu prezentujú takmer vždy spoločne na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách doma i v...

 • Galková Anna

  Akademická maliarka Anna Galková, narodená v roku 1929 v Čadci, študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v Prahe na Akadémii výtvarných umení, kde študovala pod vedením profesora Sychru. Anna Galková sa venuje komornej a monumentálne maľbe, grafike, práci s keramikou, textilom. Spolu so svojim manželom, akademickým maliarom Antonom Galkom, žije a tvorí v Bratislave. Svoju tvorbu prezentujú takmer vždy spoločne na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách doma i v...

 • Gwerková Melita

  Slovenská výtvarníčka Melita Gwerková, narodená v roku 1956 v Banskej Štiavnici. Absolvovala odbor dizajnu na Strednej umeleckej priemyselnej škole v Kremnici a Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na ktoré nadviazala súkromným výtvarným štúdiom. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej, francúzskej asociácie umelcov “A7”  a združenia umelcov domu Danteho Alighieriho v talianskej Florencii. Vo svojej tvorbe sa často inšpiruje rôznymi obdobiami v...

 • Harangozó Stanislav

  Akademický maliar Stanislav Harangozó, narodený v roku 1946  v  Komjaticiach. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení  v Bratislave u prof. Dezidera Millyho,  prof. Vincenta Hložníka a prof. Oresta Dubaya. Od kresby a akvarelu postupne prešiel k pastelu, ktorý sa mu stal najoblúbenejšou maliarskou technikou.Je členom Umeleckej besedy Slovenska a členom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov. Zúčastnil sa mnohých výstav doma i v zahraničí.

 • Hložník Vincent

  Vincent Hložník, narodený v roku 1919 vo Svederníku, neďaleko Žiliny. Zomrel v roku 1997 v Bratislave. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, generácie umelcov druhej svetovej vojny, mladej avantgardy. Bol maliar, grafik, kresliar, pedagóg a zakladateľ slovenskej modernej grafiky. Osobitné postavenie v Hložníkovom diele má ilustrácia. Ilustroval okolo tristo kníh, najmä pre deti, ale aj literatúru pre dospelých. Venoval sa však aj maľbe, či sakrálnej...

 • Horecký Zdeno

  Akademický maliar Zdeno Horecký, narodený v roku 1930 v Bytčici. V rokoch 1950-1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení krajinárskeho maliarstva u profesorov J. Mudrocha, B. Hoffstädtera a D. Millyho. Akademický maliar Zdeno Horecký patrí k zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu. Venuje sa komornej, krajinárskej maľbe a ilustrácii.

 • Horyna Ivan

  Akademický maliar a grafik Ivan Horyna, narodený v roku 1937 v Martine, zomrel v roku 2009 v Bratislave. Vysokú školu výtvarných umení úspešne skončil v roku 1962 v Bratislave. Jeho profesorom bol národný umelec Vincent Hložník. Venoval sa grafike, ale aj olejomaľbe, kde prevláda príroda a krajina. V oblasti grafickej tvorby bol však suverénom. Východiskom tvarového chápania je mu náročná kompozícia, kultúrnosť línií a expresívne vytváranie formy. Detaily vychádzajú vždy z precítenej...

 • Jazykov Alexander

  Akademický maliar ruského pôvodu Alexander Jazykov, narodený v roku 1961. Vyštudoval Ľvovský štátny inštitút úžitkového a dekoratívneho umenia - Ľvovská akadémia umenia (skončil s vyznamenaním). Od roku 1990 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Venuje sa maľbe, grafike, umeleckej fotografii, počítačovej grafike. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav na Slovensku aj v zahraničí, tiež viacerých medzinárodných plenérov. Je členom Slovenskej výtvarnej únie od roku 1994 a členom...

 • Jelínek Bohdan

  Akademický maliar Bohdan Jelínek, narodený v roku 1948 v Brne. Vyštudoval na SUPŠ v Brne následne na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Čepeláka. Po absolvovaní štúdia sa presťahoval na Slovensko a žije a tvorí v Bratislave. Venuje se voľnej malbe, úžitkovej grafike a konceptuálnemu umeniu. Od roku 1990 je členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.

 • Kadera Vladimír

  Slovenský výtvarník, filozof Vladimír Kadera, narodený v roku 1952 v Hnúšti. Vyštudoval výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po ukončení vysokej školy absolvoval študijný pobyt v Paríži. Ako maliar v slobodnom povolaní pôsobí od roku 1989. Jeho tvorba je ovplyvnená surrealizmom, sú mu blízke najmä abstrakcia, štrukturálna maľba a figurálna maľba, so zameraním na človeka, jeho dušu, vnútro, pocity a prejavy.

 • Kéry Zoltán

  Akademický maliar Zoltán Kéry, narodený v roku 1938 vo Veľkých Vozokanoch. Venuje sa grafike a krajinomaľbe s tematikou slovenskej dediny, života vidieckeho ľudu . Táto tematika sa stala charakteristickou črtou jeho tvorby.

 • Klimčák Mikuláš

  Akademický maliar Mikuláš Klimčák, narodený v roku 1921 v Humennom, zomrel v roku 2016. V rokoch 1943-1945 vyštudoval na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u prof. Jána Mudrocha. Vyštudoval taktiež Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe u prof. Tichého a prof. Nováka. Je považovaný za majstra vytráže a jeho tvorbu, už od začiatkov charakterizovala kresťanská náboženská orientácia, jeho dielo je ojedinelé svojim programovým zacielením na...

 • Kolčáková Běla

  Akademická maliarka Běla Kolčáková, narodená v roku 1937 v Prahe. Vyštudovala na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Vlastimila Radu. Neskôr sa s manželom, akademickým maliarom Ignácom Kolčákom, presťahovala do Dolného Kubína a od roku 1978 žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa maľbe, ilustrácii, koláži a textilným obrazom artprotis. Maľuje najmä krajinárske a figurálne motívy plné fantázie, taktiež ilustrovala detskú literatúru.

 • Kolčáková Szakállová Noémi

  Mgr.art Noémi Kolčáková Szakállová, narodená v roku 1976 v Bratislave. Vyštudovala Vysokú Školu Výtvarných Umení v Bratislave, odbor - Odevný dizajn pod vedením doc.Júlie Sabovej. Na pôde tejto školy neskôr sama vyučovala a prednášala. Prostredníctvom umeleckej tvorby sa v minulosti zúčastnila na rôznych exhibíciách od New Yorku cez Viedeň, Prahu, Budapešť, Bratislavu až po Peking. Maliarsku tvorbu Noémi Kolčákovej Szakállovej sprevádzajú imaginatívne bytosti a ikony. Maľované ilustrácie...

 • Kolenčíková Tamara

  Slovenská výtvarníčka Tamara Kolenčíková, narodená v roku 1955 v Bratislave. Po ukončení Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení, odbor skla u profesorov Václava Cíglera a Askolda Žačka (1974 – 80). Nezanedbateľný vplyv v jej umeleckom smerovaní  predstavovala aj tvorivá atmosféra domova a práce jej rodičov - výtvarníkov Alojza a Tamary Klimovcov. Tamara Kolenčíková sa vo svojej tvorbe venuje najmä kombinovanej maľbe, kresbe a...

 • Kolisnyk Prokip

  Akademický maliar Prokip Kolisnyk, narodený v roku 1957 v obci Potašňa na Ukrajine. Vyštudoval na Kyjevskom štátnom umeleckom inštitúte. Štúdium absolvoval s vyznamenaním a Zlatou medailou Akadémie umenia v odbore maľba. Venuje sa aj kresbe, grafike a plastike. V jadre jeho maliarskeho záujmu je vždy človek, venuje sa aj sakrálnym témam. Svoje diela prezentoval na mnohých skupinových i samostatných výstavách na Slovensku ako i v zahraničí.

 • Krajčová Daniela

  Akademická maliarka Daniela Krajčová, narodená v roku 1955 v Žiline. Vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor monumentálna maľba u doc. Castiglioneho a doc. Vychlopena. Je členkou Spolku výtvarníkov Slovenska. Súbežne tvorí v oblasti maľba, kresba, keramická a drôtená plastika, ilustrácia. Svoje diela prezentovala na mnohých domácich aj zahraničných výstavách, či už individuálne alebo kolektívne. V súčasnosti žije a tvorí v Žiline.

 • Králik Juraj

  Juraj Králik bol slovenský diplomat, spisovateľ a maliar. Narodil sa v roku 1926 v Košiciach. V jeho maliarskej tvorbe dominujú akvarely zo života zemplínskeho ľudu s dôrazom na folklór a tanec. Významným spôsobom prispel k rozvoju slovenského folklórneho tanca. V roku 1948 sa zaslúžil o vznik umeleckého folklórneho súboru Lúčnica a považuje sa za jedného z jej zakladateľov. Okrem toho stál pri zrode súboru SĽUK.

 • Krčméry Tomáš

  Akademický maliar Tomáš Krčméry - súčasny slovenský maliar, grafik a ilustrátor, narodený v roku 1950 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie pod vedením profesorov Vincenta Hložníka, Albína Brunovského a Oresta Dubaya st. Od ukončenia štúdia sa venuje maľbe, kresbe, grafike a knižnej ilustrácii. Maľba ho lákala širokou ponukou možností, ale najmä farebným vyjadrením. Vrámci nej sa zameriava na zátišia, krajinomaľbu,...

 • Krivánek Jozef

  Slovenský výtvarník Jozef Krivánek sa narodil v roku 1954. Požíva rôzne techniky no najčastejšie ide o kombinovanú techniku. Najradšej maľuje krajiny, abstraktné umenie, akty, kytice. Jeho dalsiou tvorbou je aj socharstvo.

 • Krivoš Juraj

  Akademický maliar Juraj Krivoš, narodený 1960 v Bratislave. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor knižnej ilustrácie a grafiky u prof. Albína Brunovského. V jeho tvorbe dominuje maľba, koláž a grafika. Svoje diela prezentoval na viacerých výstavách nielen na Slovensku, ale aj v európskych či ázijských metropolách.