Zoznam diel autora: Dubayová Ruth

Akademická maliarka Ruth Dubayová, narodená v roku 1954. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, figurálnu maľbu a krajinársku kompozíciu u prof. Želibského. Venuje sa pastelu prípadne olejomaľbe s tematikou rodiny, detí, kvetov a krajiny, najmä z okolia Banskej Štiavnice. Pravidelne sa prezentuje na výstavách doma i v zahraničí. Spolu s manželom Orestom Dubayom ml. (patriacim medzi najvýznamnejších slovenských grafikov 20. storočia) žije a tvorí v Bratislave.