Zoznam diel autora: Bidelnicová Mária

Akademická maliarka Mária Bidelnicová, narodená v roku 1954 v Bratislave . Študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu u prof. Rudolfa Filu a na  Vysokej škole výtvarných umeni na Katedre reštaurovania v Bratislave. Pracovala ako reštaurátorka v reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie, taktiež vytvárala maliarksé kópie van Gogha, P. Gaugina, P. Picassa a ďalších velikánov svetového maliarstva. Svoju autorskú tvorbu začala postupne prezentovať doma i v zahraničí na mnohých kolektívnych aj samostatných výstavách, často spolu so svojim manželom, akademickým maliarom Danielom Bidelnicom.