Autori

 • Ždiňáková Nadežda

  Akademická maliarka, narodená v Bardejove v roku 1952. Vyštudovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v rokoch 1973-1978. Do roku 2006 žila a tvorila v Košiciach, Zomrela v roku 2015. Venovala sa komornej a monumentálnej maľbe. Základom jej inšpiračného okruhu je predovšetkým téma ľudskej postavy, v menšej miere tlmočí aj svoj maliarsky záujem o krajinu. Prezentovala sa na viacerých samostatných výstavách a zúčastnila sa početných kolektívnych prehliadok.

 • Žilíková - Sládeková Terézia

  Akademická maliarka, vyštudovala na VŠVU v Bratislave pod vedením národného umelca Ladislava Čemického a prof. Jána Želibského. V jej tvorbe je dominantná maľba, venuje sa však i tapisérii, reštaurovaniu a písaniu poézie.

 • Zimka Ondrej

  Akademický maliar Ondrej Zimka, narodený v roku 1937 v Turzovke na Kysuciach. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v odbore užitá grafika u profesorov Petra Matejku a Juraja Chovana. Ondrej Zimka veľmi rád maľuje svoje príbehy na drevo. Využíva nielen prirodzenú krásu a vlastnosti prírodného materiálu, ale aj jeho nedostatky - pukliny, sluky, diery, nerovnosti, ktoré bezprostredne zakomponuje do namaľovaného obrazu. Samotný materiál v jeho prípade zohráva až symbolickú...

 • Zmeták Ernest

  Akademický maliar Ernest Zmeták, narodený v roku 1919 v Nových Zámkoch. Zomrel v roku 2004 v Bratislave. Bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor, zakladateľ Spolku umelcov a priateľov grafiky. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, kde študoval v oddelení monumentálnej maľby. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pôsobil v rokoch 1949 až 1952 ako asistent Ľudovíta Fullu, neskôr bol umelcom v slobodnom povolaní. Okrem maľby, kresby, ilustrácií a grafiky...