Autori

  • Žilíková - Sládeková Terézia

    Akademická maliarka, vyštudovala na VŠVU v Bratislave pod vedením národného umelca Ladislava Čemického a prof. Jána Želibského. V jej tvorbe je dominantná maľba, venuje sa však i tapisérii, reštaurovaniu a písaniu poézie.

  • Zimka Ondrej

    Akademický maliar Ondrej Zimka, narodený v roku 1937 v Turzovke na Kysuciach. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v odbore užitá grafika u profesorov Petra Matejku a Juraja Chovana. Ondrej Zimka veľmi rád maľuje svoje príbehy na drevo. Využíva nielen prirodzenú krásu a vlastnosti prírodného materiálu, ale aj jeho nedostatky - pukliny, sluky, diery, nerovnosti, ktoré bezprostredne zakomponuje do namaľovaného obrazu. Samotný materiál v jeho prípade zohráva až symbolickú...

  • Zmeták Ernest

    Akademický maliar Ernest Zmeták, narodený v roku 1919 v Nových Zámkoch. Zomrel v roku 2004 v Bratislave. Bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor, zakladateľ Spolku umelcov a priateľov grafiky. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, kde študoval v oddelení monumentálnej maľby. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pôsobil v rokoch 1949 až 1952 ako asistent Ľudovíta Fullu, neskôr bol umelcom v slobodnom povolaní. Okrem maľby, kresby, ilustrácií a grafiky...