Zoznam diel autora: Krivošová Tatiana

Slovenská výtvarníčka Tatiana Krivošová, narodená v roku 1966 v Košiciach. Navštevovala ZUŠ u akademickej maliarky Balšiankovej a SUPŠ u akademického maliara Čičváka. Z diel Tatiany Krivošovej cítiť jemnosť, nehu i tajomnosť. Spoznajte aj vy krásu, ktorú autorka namaľovala možno práve pre Vás.