Zoznam diel autora: Pacalaj Ivan

Slovenský ikonopisec Ivan Pacalaj, narodený v roku 1965 v Žiari nad Hronom, kde žije a pracuje. Ikonopisectvu sa venuje od roku 1989, profesionálne od roku 1994. Za toto obdobie vytvoril stovky originálnych ikon (podľa kánonu je každá rukou písaná ikona originál). Pri práci vychádza zo základov byzantského a gréckeho ikonopisectva, ale aj zo štúdia ostatných škôl. Pracuje tradičnou technikou maľby temperou na drevenú dosku šepsovanú glejokriedovým šepsom, pri zlatení používa lístkové zlato, často využíva originálne postupy na dosiahnutie rustikálneho vzhľadu ikony. Snaží sa o čo najkultivovanejší rukopis a úprimnosť prejavu s použitím najlepších historických vzorov, ale vždy so zreteľom na zachovanie tradičného ikonopiseckého kánonu, či už vo forme ale aj technike písania ikony, aby sa tak zachovala sila a jej duchovný odkaz.