Zoznam diel autora: Laluha Milan

Akademický maliar Milan Laluha sa narodil v roku 1930 v Tekovských Lužanoch, zomrel v roku 2013.V rokoch 1950-1955 vyštudoval na VŠVU v Bratislave. Bol zakladajúcim členom skupiny Galandovcov spolu s maliarmi Rudolfom Krivošom, Andrejom Barčíkom, Milanom Paštékom, grafikom Ivanom Štubňom, sochármi Antonom Čutekom, Vladimírom Kompánkom, a Pavlom Tóthom, neskôr sa k skupine pridal aj sochár Andrej Rudavský. Svojou tvorbou sa prihlásili k tradícii slovenského moderného umenia a ovplyvnil ich odkaz Mikuláša Galandu, Ľudovíta Fullu,Miloša Alexandra Bazovského a Cypriána Majerníka. Milan Laluha sa zúčastnil všetkých skupinových výstav Galandovcov. Pôsobil v Dolnej Mičinej, Martine a neskôr aj v Bratislave. Počiatočné pôsobenie v Mičinej ho ovplyvnilo v celej jeho tvorbe, ktorú aj výtvarne zobrazoval. V Laluhovej tvorbe  bola silnou téma dediny a človeka, rad zobrazoval dedinu v rôznych podobách, domy, stromy, zátišia, ženy a mužov, koscov a hrabačky. V roku 2011 dostal štátne vyznamenanie - Rad Ľ. Štúra II. triedy, za celoživotné mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry, osobitne v oblasti umeleckej tvorby od prezidenta Slovenskej republiky. Zučastnil sa mnohých autorských aj kolektívnych výstav, taktiež všetkých skupinových výstav galandovcov. Vystavoval doma, po celej Europe ale aj vo svete: Flerencia, Ženeva, Montreal, Sao Paulo, Stockholm, Kodaň, Turín, Rím, Berlín, Mníchov a v mnohých ďalších mestách.