Zoznam diel autora: Marček Peter

Slovenský výtvarník Peter Marček, narodený v roku 1943 v Žiline. Od roku 1964 študoval architektúru na SVŠT v Bratislave. Počas štúdií si kresbu zdokonaľoval u prof. Antala, taktiež navštevoval krúžky u akad. maliarky Slavinskej, Rudolfa Mošku a výtvarníka Scherhaufera. V jeho tvorbe objavujeme prienik skutočného sveta a sveta fantázie, ktoré sa navzájom snažia existovať v symbióze. Obrazy sú plné fantazijného sveta, ilúzií a tajomna v častej synergii s ľudskou figúrou.Ako člen Združenia výtvarníkov sa zúčastňoval mnohých výstav na Slovensku. Je autorom insígnií a pamätnej medaile Trenčianskej univerzity. V roku 2006 bol jeho obraz "Hudobné slávnosti" použitý ako predloha pre plagát festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Jeho tvorba bola prezentovaná na Slovensku, v Európe a USA. V súčasnosti žije a tvorí v Trenčíne.