Zoznam diel autora: Kuľhavý Záboj Bohuslav

Slovenský výtvarník Záboj Bohuslav Kuľhavý, narodený v roku 1937 v Závažnej Porube. Profesionálne sa vzdelával v ateliéroch popredných umelcov skupiny Mikuláša Galandu. Študoval súkromne u zakladateľa moderného slovenského umenia Martina Benku . Do slovenského výtvarného umenia vstúpil na začiatku 60. rokov dvadsiateho storočia a ako jeden z prvých presadzoval na Slovensku postmoderné maliarstvo - možno ho považovať za jeho hlavného predstaviteľa u nás. Pútavé je, že k svojmu postmodernému prejavu dospel sám, postupne, v domácom kultúrnom prostredí nezávisle na cudzích vzoroch. V priebehu svojej tvorby sa dopracoval k novej kompozícii obrazu založenej na princípe "sústavy rozdielnych výtvarných polôh“. Zvolením rozdielnych foriem na jednom obraze si vytvoril vlastný, jedinečný rukopis. Získal významné ocenenie za svoju tvorbu počas svojho pôsobenia v USA v rokoch 1987 - 1988 od Metropollitan Museum of Art v New Yorku.