Zoznam diel autora: Mitrová Marcela

Mgr. art. Marcela Mitrová, narodená v roku 1975 v Sobranciach. Vyštudovala na SUPŠ v Košiciach v odbore propagačná grafika, následne na VŠVU v Bratislave na odbore komornej maľby u prof. Jána Bergera. Zúčastnila sa niekoľkých individuálnych i kolektívnych výstav v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Hanušovciach nad Topľou.