Zoznam diel autora: Mocáková Jarmila

Slovenská maliarka, narodená v roku 1934 vo Vinnom. Výtvarné vzdelanie získala u prof. Karla Součka na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Pôsobila ako docentka pri zakladaní Katedry dizajnu VŠT v Košiciach. Jej obrazy s výraznou reliéfnou lyrikou sú zastúpené v mnohých zbierkach na Slovensku, USA, Švajčiarsku, Nemecku, Velkej Británii a Austrálii.