Zoznam diel autora: Muška Pavol

Akademický maliar Pavol Muška, narodený v roku 1949 v Čiernom Brode. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umeni u prof. Dezidera Millyho, prof. Oresta Dubaya a doc. Jána Matejku. Koncom 90-tych rokov bol generálnym riaditeľom Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Venuje sa maľbe, monumentálne a dekoratívnej tvorbe. Tvorí akvarely, artprotisy, počítačovú grafiku, má uvoľnený rukops a najmä bohatú farebnosť. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Z výtvarných ocenení, ktoré získal za svoju tvorbu medzi najvýznamnejšie patria Cena Martina Benku a Štatutárne ceny Trienále akvarelu. Jeho diela sú zastúpené takmer vo všetkých galériách na Slovensku. V súčasnosti žije a tvorí v Kysuckom Novom Meste.