Zoznam diel autora: Lešková Eva

Slovenská výtvarníčka Eva Lešková sa venuje maľbe, textilnej tapisérii a fotografii, ale prezentovala sa aj zbierkou poézie, ktorá sa stala súčasťou nášho umeleckého života. Vyštudovala výsokú školu UPJŠ v Prešove. Súčasnú výtvarnú tvorbu autorky môžeme nazvať svojským poetickým vyznaním na plátne. Venuje sa krajinomaľbe, portrétu, figuratívnej kompozícii a prírodným motívom. Jej maľba je stvárnením impresií a snov, je spätá so známymi miestami, ktoré  súvisia s jej životom a hlavne s krajinou talianskeho Toskánska a Ríma. Autorka je členkou Umeleckej besedy Slovenska /Slovak Art Association/, najstaršej profesionálnej organizácie výtvarníkov Slovenska. Okrem mnohých skupinových výstav prezentovala svoju tvorbu, spolu so svojim manželom akad. sochárom Jánom Leškom, na výstavách po Slovensku ako aj v zahraničí.