Zoznam diel autora: Markus Mária

Akademická maliarka Mária Markus, narodená v Prešove. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, maľbu u profesora akad. maliara J. Bergera a design u profesora akad. sochára F. Buriana., taktiež na akadémii krásnych umení v Saint Etiene vo Francúzsku. Prezentuje sa na samostatných výstavách a tak isto sa pravidelne zúčastňuje aj mnohých spoločných výstav doma i v zahraničí.