Zoznam diel autora: Moško Ladislav

Slovenský výtvarník Ladislav Moško, narodený v roku 1938 v Nemšovej. S výtvarným umením je spätý od študijných čias na vysokej škole. Bol jedným zo zakladajúcich členov galérie Miloša Alexandra Bazovského. Ladislav Moško sa vo svojej tvorbe sa zameriava na slovenskú krajinu a dedinu v jej pôvodnej kráse a čistote sledujúc premeny ročných období. Druhou tématickou oblasťou sú jeho komorné zátišia, príznačné majstrovskou a príťažlivou kompozíciou. Svet, ktorý nám Ladislav Moško približuje je plný poézie a harmónie. V súšasnosti žije a tvorí v Trenčíne.