Zoznam diel autora: Kadera Vladimír

Slovenský výtvarník, filozof Vladimír Kadera, narodený v roku 1952 v Hnúšti. Vyštudoval výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po ukončení vysokej školy absolvoval študijný pobyt v Paríži. Ako maliar v slobodnom povolaní pôsobí od roku 1989. Jeho tvorba je ovplyvnená surrealizmom, sú mu blízke najmä abstrakcia, štrukturálna maľba a figurálna maľba, so zameraním na človeka, jeho dušu, vnútro, pocity a prejavy. Jeho obrazy sú sondou do vnútra človeka, najmä ženy. Žena ako vyjadrenie toho najkrajšieho, čo nám príroda dala. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých domacich i zahraničných výstavách, napr. vo Francuzsku, Švajčiarsku, v Nemecku, Izraeli, v Čechách. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.