Zoznam diel autora: Kéry Zoltán

Akademický maliar Zoltán Kéry, narodený v roku 1938 vo Veľkých Vozokanoch. Venuje sa grafike a krajinomaľbe s tematikou slovenskej dediny, života vidieckeho ľudu . Táto tematika sa stala charakteristickou črtou jeho tvorby.