Zoznam diel autora: Eckhardtová Renáta

Akademická maliarka Renáta Eckhardtová, narodená v roku 1964 v Novej bani. Študovala na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave. Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre reštaurovania umelecko-historických pamiatok v odbore maľba  u prof. Balažovičovej a doc. Meszárošovej. Venuje sa voľnej maliarskej a textilnej tvorbe, jej obrazy sú akousi lyrickou abstrakciou navádzajúcou snívať či meditovať. Svoje diela prezentuje na kolektívnych a samostatných výstavách doma i v zahraničí.