Zoznam diel autora: Galková Anna

Akademická maliarka Anna Galková, narodená v roku 1929 v Čadci, študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v Prahe na Akadémii výtvarných umení, kde študovala pod vedením profesora Sychru. Anna Galková sa venuje komornej a monumentálne maľbe, grafike, práci s keramikou, textilom. Spolu so svojim manželom, akademickým maliarom Antonom Galkom, žije a tvorí v Bratislave. Svoju tvorbu prezentujú takmer vždy spoločne na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, napr. v Čechách, Izraeli, Kanade a Japonsku.