Zoznam diel autora: Krčméry Tomáš

Akademický maliar Tomáš Krčméry - súčasny slovenský maliar, grafik a ilustrátor, narodený v roku 1950 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie pod vedením profesorov Vincenta Hložníka, Albína Brunovského a Oresta Dubaya st. Od ukončenia štúdia sa venuje maľbe, kresbe, grafike a knižnej ilustrácii. Maľba ho lákala širokou ponukou možností, ale najmä farebným vyjadrením. V rámci nej sa zameriava na zátišia, krajinomaľbu, portréty, obrazy s biblickými alebo rozprávkovými motívmi. Zúčastnil sa desiatok kolektívnych aj individuálnych výstav doma aj v zahraničí. Jeho obrazy sú zastúpené v galerijných fondoch a súkromných zbierkach. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.