Zoznam diel autora: Horyna Ivan

Akademický maliar a grafik Ivan Horyna, narodený v roku 1937 v Martine, zomrel v roku 2009 v Bratislave. Vysokú školu výtvarných umení úspešne skončil v roku 1962 v Bratislave. Jeho profesorom bol národný umelec Vincent Hložník. Venoval sa grafike, ale aj olejomaľbe, kde prevláda príroda a krajina. V oblasti grafickej tvorby bol však suverénom. Východiskom tvarového chápania je mu náročná kompozícia, kultúrnosť línií a expresívne vytváranie formy. Detaily vychádzajú vždy z precítenej kompozície a podriaďujú sa jej. Za desiatky rokov vytvoril viacero cyklov grafík, venovaných rozličným témam. Odborná kritika o ňom napísala, že buduje na skratke a nadsádzke, čo dodáva jeho prácam dynamickosť a dramatický účinok. Ivan Horyna niekedy zámerne prekračuje hranice reálnosti a stupňuje v kompozícii fantazijný prvok.