Zoznam diel autora: Potoček Pavel

Akademický maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg, najvýznamnejší slovenský predstaviteľ kubizmu, bol vysoko oceňovaný na výstavách v celej Európe, najmä vo Francúzku, Taliansku, ale prijímal pozvania aj od vystavovateľov z Japonska, Kanady a USA. Narodil sa 27. mája l925 vo Veľkom Peregu v Rumunsku, v rodine slovenského duchovného. Zomrel v roku 2012. Jeho životná cesta ako umelca - maliara sa odvíja od polovice päťdesiatych rokov a jej neodmysliteľnou súčasťou je dlhoročná pedagogická činnosť. Akademický maliar Pavol Potoček vo svojich dielach navzájom spája vnímanie národné a univerzálne. Slovenskú výtvarnú modernu vidí v kontexte európskeho umenia 20. storočia. Buduje na istotách a čistote maliarskej reči, ktorá vychádza z princípov kubizmu. Nevolí cestu experimentov ani exhibície. S pokorou a nostalgiou sa klania kubizmu. V jeho maľbe sa často objavuje figurálna kompozícia. Výrazný podiel na jeho tvorbe majú metamorfózy hrdinov commedie dell´arte (harlekýn, pierot, Colombina, motívy klaunov), ktorých komponuje ako hudobníkov. Nikdy sa nevzdal hudobnej inšpirácie. Monumentálnosť sklonenej hlavy figúry spája s krehkým, plachým lyrizmom. Prísnosť tvarov premieňa v nežnú melódiu farieb. Dlhé roky sa zúčastňoval na mnohých autorských i kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí.