Zoznam diel autora: Suhecki Tomislav

Srbský maliar Tomislav Suhecki sa narodil v roku 1950 v obci Vršac. Vyštudoval Akadémiu výtvarných umení v Novom Sade v triede Boska Petroviča. Postgraduálne štúdium ukončil v triede profesora Zorana Petroviča. Tomislav Suhecki je jedným z najznámejších mien v srbskej umeleckej scéne. Ak by sme sa snažili definovať jeho smer, bol by to expresionizmus. Jeho výrečnosť energicky preteká na plátno, vyjadrujúc všetky emócie postáv - smútok, hnev, radosť... Od roku 1980 sa stal členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (ULUV). Založil prvú školu kreslenia vo Vršaci v Srbsku. Mal 50 samostatných výstav a zúčastnil sa viac ako 250 skupinových výstav doma aj v zahraničí.