Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Bubán Štefan/Fridrichová Silvia/Mocáková Jarmila/Suhecki Tomislav