Zoznam diel autora: Švikruha Jozef

Slovenský výtvarník Jozef Švikruha, narodený v roku 1943 v Trebichave pri Bánovciach nad Bebravou. Absolvoval štúdium maľby v ateliéri doc. Ľudovíta Jelenáka na Pedagogickej fakulte v Nitre. Je členom Umeleckej besedy slovenskej. Základom jeho maliarskej tvorby je malebná krajna Oravy, Liptova a Turca, kde nachádza motívy - typické baladické prvky slovenskej krajiny. Jej atmosféru pretvára do pôsobivého farebného výrazu a mierne ju štylizuje. Ďalším žánrovým okruhom sú zátišia a kompozície s fantazijno-realistickým vyznením. Svoje diela prezentoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí, najmä v Taliansku. Je nositeľom štátneho vyznamenania ministerstva školstva Slovenskej republiky, veľkej medaily sv. Gorazda.