Obrazy – Autor Muška Pavol/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda