Obrazy – Autor Krčméry Tomáš/Marček Peter/Suhecki Tomislav