Obrazy – Autor Harangozó Stanislav/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Mitrová Marcela/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda