Obrazy – Autor Galko Anton/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Makara Štefan/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda