Obrazy – Autor Bartko Ondrej/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Makara Štefan/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda