Obrazy – Autor Králik Juraj/Krčméry Tomáš/Suhecki Tomislav